SPM installerar turbinövervakning på Strängnäs Energis kraftvärmeverk

SPM Instrument har av Strängnäs Energi AB fått i uppdrag att installera utrustning för vibrationsmätning på kraftvärmeverkets ångturbin.

Kraftvärmeverket, som invigdes i maj 2009, eldas huvudsakligen med returträ och levererar ca 15% av kommunens behov av el samt merparten av värmen till fjärr-värmenätet i Strängnäs. I kraftvärmeverket produceras även ånga som de närliggan-de industrierna kan dra nytta av.

SPM installerar nu onlinesystemet Intellinova för konditionsmätning på kraftvärme-verkets turbin och generator. Dessutom övervakas också fjärrvärmepumpar, matar-vattenpump, tilluftsfläkt och rökgasfläkt via onlinesystemet.

Övervakningssystemet till turbinen använder en signal från befintliga givare på turbin samt generator. Med Intellinova kan vibrationer på turbinens glidlager analyseras med s k orbit-analys, som kan indikera skrap, obalans, uppriktningsfel och 'oil whip' på glidlagrade maskiner.

Installation sker med början under november 2010.