SCA Ortviken has been measuring bearing condition with SPM HD, since summer 2010.

SPM HD kapar underhållskostnader på SCA Ortviken

SCA Ortviken, där man sedan sommaren 2010 mäter lagerkondition med SPM HD.

För Ortviken blev SPM HD lösningen på många års problem med lager-haverier på långsamtgående utrustning som till exempel bandpressarna, som används för avvattning av pappersmassan. Befintliga övervaknings-system erbjöd inga tillförlitliga metoder för att detektera slitage och skador på lager. Lagerbyten skedde därför i samband med tidsbaserat underhåll där man på grund av bristande information om lagerkondition ofta bytte ut fel lager, något som i sin tur resulterade i haveri på andra lager i sämre skick. De relativt omfattande lagerskadorna gjorde det svårt att demontera och i vissa fall uppstod också skador på axlar. För-längda och oplanerade stopp samt följdskador som måste åtgärdas medförde stora merkostnader.

Ortvikens Pappersbruk, ägt av SCA, tillverkar bestruket tryckpapper (LWC, Light Weight Coated) och tidningspapper på fyra maskiner. Råvaran är färsk granmassa-ved, framför allt från SCAs egna skogar i norra Sverige. Produktionskapaciteten är 850 000 ton papper.

Under sommaren 2010 installerades så onlinesystemet Intellinova med SPM HD för lagermätning på brukets fyra Andritz bandpressar. Efter en kort tids intrimning av systemet har man fram till nu framgångsrikt identifierat sex lagerskador. Fyra lager har hittills bytts ut under planerade stopp och ytterligare två kommer att bytas ut inom den närmaste tiden. Kontroller av utbytta lager har verifierat att SPM HD indikerar rätt lagerskada. Kostnaderna för lagerbyten har nu sjunkit väsentligt.

Urban Lander, underhållschef på Ortviken, kommenterar: ”Efter några månaders konditionsmätningar med SPM HD ser vi att det fungerar fullt ut och till stor belåten-het. Vi har även funderingar på att applicera SPM HD på ytterligare långsamtgående utrustning. Vi kan rekommendera SPM HD till andra användare av liknande utrustning med lagerproblem.”