Logotyp för mätmetoden SPM HD

SPM Instrument lanserar revolutionerande mätmetod för tillståndskontroll

I samband med företagets 40-årsfirande presenterar SPM Instrument AB nu nästa generations stötpulsmetod. SPM HD® är en avancerad och patentsökt mätmetod som kan användas på alla applikationer men är särskilt väl lämpad för maskiner med låga varvtal.

Tillståndskontroll handlar om optimering av drift och underhåll i syfte att minska kostnaderna. Svårigheten att få tillförlitliga resultat vid konditionsmätning på lågvarviga applikationer är ett sedan länge känt problem. Dessa applikationer ger upphov till signaler med lågt energiinnehåll, och med den teknik som stått till buds har det varit svårt att mäta dessa signaler med tillfredsställande resultat. Mätmetoden SPM HD® kombinerar den välkända och pålitliga SPM-metoden med mycket avancerad digital elektronik. Tack vare sin höga dynamik kan SPM HD® urskilja de svaga men relevanta signaler som döljs bland starkare signaler orsakade av mekaniska stötfenomen eller elektroniskt brus. Förmågan att detektera mycket svaga stötar ger därför avgörande fördelar vid mätning just på låga varvtal. Med en förvarningstid på upp till sex månader ges gott om tid för planerat underhåll.

Namnet SPM HD® (High Definition) syftar både på den extraordinära signalkvaliteten och den mycket tydliga bild av maskinkonditionen som mätningarna ger. SPM HD® är uppbyggd kring avancerad och patentsökt signalbehandling i flera steg. Metoden arbetar med digital enveloping av den analoga signalen från stötpulsgivaren. Samplingshastigheten är mycket hög och resultatet är en skarp och distinkt signal. En 24-bitars A/D-omvandlare ger knivskarp upplösning i spektrum och tidssignal och möjliggör exceptionellt detaljerade resultat.

För att få en komplett bild av lagerkonditionen baseras mätcykeln på antal varv istället för tid. På detta sätt maximeras möjligheten att fånga upp relevanta signaler under loppet av en mätcykel. Genom anpassning av samplingshastigheten efter varvtalet blir spektrumen koncisa och tydliga även vid långa mätcykler.

Mätmetoden söker efter mönster och använder nyutvecklade och sinnrika algoritmer för att framhäva repetitiva signaler och eliminera enstaka höga mätvärden. Mönsterigenkänningen gör spektrum och tidssignal till utmärkta analysverktyg där signalkällan är lätt att identifiera, eftersom alla komponenter har sin egen, tydliga skadesignatur. Tidssignalerna är mycket lättolkade och omfattning och typ av skada kan därför enkelt fastställas. Ingen trendning krävs; enstaka mätningar räcker för en tillförlitlig diagnos.

Förutom spektrum och tidssignal genererar mätmetoden också två skalära värden, HDm och HDc. HDm representerar det högsta uppmätta stötpulsvärdet under mätcykeln, medan HDc är ett mått på lagrets smörjkondition. Båda dessa värden är lämpliga som utgångspunkt för definition av larmgränser, oavsett maskintyp. En automatisk utvärdering av mätresultaten, presenterad på en skala i grönt-gult-rött, ger snabbt en överblick över maskinkonditionen.

Denna raffinerade och kompletta mätmetod är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete och ett nära samarbete med kunder inom industrin. SPM HD® har under lång tid testats framgångsrikt på lågvarviga applikationer, däribland band- och skruvpressar, torkcylindrar och vindturbiner, där varvtalet kan vara så lågt som 5 varv per minut.

Mikael Lindfors, marknadschef på SPM, kommenterar: ”SPM HD är den unika lösningen på problematiken kring konditionsmätning på lågvarviga applikationer. Den sätter en ny standard för modern tillståndskontroll och kan användas framgångsrikt på alla typer av applikationer. Med SPM HD befäster vi vår ställning som en ledande leverantör av innovativa lösningar för konditionsövervakning och förebyggande underhåll, och vi kompletterar nu vårt framgångsrika onlinesystem Intellinova med en mätenhet för SPM HD.”