Lagerövervakning på långsamtroterande lågtryckskik

Denna fallstudie handlar om implementation av tillståndskontroll på en lågtryckskik i ett av Sveriges största massabruk, Södra Cell Mönsterås.

För att undersöka möjligheten att övervaka den mekaniska konditionen på lagren i en kik, lät Södra Cell installera testutrustning på hög- och lågtryckskikar vid massafabriken i Mönsterås i syfte att utvärdera mätsystemet.

Vid lagerövervakning på en lågtryckskik måste hänsyn tas till en rad komplicerande faktorer, såsom låga varvtal, tryckpulser och användningen av smörjmedel som dämpar signalen. Mätmetoden SPM HD mäter noggrant lagerkondition vid varvtal ner till 1 RPM. Larminställningar baserade på lagersymptom avslöjar lagerkondition på detaljnivå och ger tillförlitliga larm.

Under försöksperioden indikerade mätningarna en ytterringgsskada, som kunde bekräftas när lagret byttes ut.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_011B_LowPressureFeeder_SodraCellMonsteras_SE.pdf English (United Kingdom) 2 MB 2/29/2016
This case study deals with the implementation of condition monitoring on a low pressure feeder in one of Sweden’s biggest pulp mills, Södra Cell Mönsterås. Written by Göran Almqvist.

Lösningar för pappers- och massaindustri

Våra produkter och mätmetoder är specifikt utvecklade för att hantera den tuffa miljön inom massa- och pappersindustrin.

Intellinova Compact

Intellinova® Compact är ett högpresterande onlinesystem, väl lämpat för fjärrövervakning eller industriella miljöer med mätpunkter i spridda grupper.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.