Vibrationsövervakning på superkalander till pappersmaskin

På pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden tillämpas vibrationsövervakning på superkalandern till PM8 både för att optimera driften och förlänga livslängden på valsarna.

Superkalandern till pappersmaskinen PM8 har tolv på varandra liggande valsar, varav hälften är mjuka (elastiska) som ofta blir slitna och behöver därför regelbunden slipning. Slitna valsar orsakar vibrationer i hela stapeln, vilket ökar slitaget på alla valsarna. När vibrationsnivåerna i kalandern blir för höga krävs en sänkning av hastigheten vilket i sin tur leder till potentiella kvalitets- och produktionsförluster.

Vibrationer i kalandrar är svåra att analysera med traditionell vibrationsmätning. Med den mätmetod som beskrivs i denna fallstudie, kan tillståndet för enskilda valsar i kalandern följas noggrant och på så sätt hjälpa operatörer avgöra när och vilka valsar som behöver bytas ut och skickas på slipning.

Mätvärden från onlineövervakningssystemet exporteras via OPC till fabrikens informationssystem som är installerat i kalanderns kontrollrum, där operatörerna lätt kan hålla ett öga på vibrationsnivåerna.

Med sina tre pappersmaskiner PM8, PM10 och PM12, är Stora Enso Kvarnsveden ett av Sveriges största pappersbruk.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_007B_SuperCalender_StoraEnso_SE.pdf English (United Kingdom) 2 MB 5/8/2014
Vibration Monitoring on Paper Machine Calender by Göran Almqvist This case study describes how to measure and monitor the condition of calender rolls in a paper mill using vibration monitoring.

Lösningar för pappers- och massaindustri

Med vår djupa kunskap om den tuffa mätmiljön i pappersindustrin kan vi erbjuda all den hård- och mjukvara med tillbehör som behövs för effektiv tillståndskontroll.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard är ett onlinesystem för tillståndskontroll där väl beprövade metoder och modern teknik möts för att säkerställa maximal tillgänglighet på kritiska maskiner.

Vibrationsgivare

SOLID-givarna är individuellt finkalibrerade, piezo-elektriska accelerometrar av kompressionstyp. Förfinad elektronik och förbättrade omgivningsegenskaper ger hög prestanda inom ett brett applikationsområde.