Lagerskador på pressvals. Foto: Vrancart S.A.

Lagerskador på pressvals

På rumänska pappersbruket Vrancart S.A. är onlinesystemet Intellinova Compact med HD-teknologi installerat för övervakning av presspartiet på pappersmaskinen K25. Detta case gäller upptäckten av lagerskador på en av pressvalsarna och visar utvecklingen av skadan under en period på cirka sex veckor.

Caset handlar om ett lager på en av drivsidans undre valsar, vars rotationshastighet varierar mellan 80 och 110 rpm. Då detta är ett stort och mycket kostsamt lager som är utsatt för hög belastning är kontinuerlig övervakning viktigt.

För närvarande investerar Vrancart S.A. i uppgraderingar av K25, som syftar till att öka maskinens arbetshastighet. Grundorsaksanalysen indikerar att lagerskadorna sannolikt inträffade på grund av en extra hög belastning på presspartiet.

Tack vare mätningar med HD-teknologi fick man tillräckligt lång förvarning för att genomföra ett planerat lagerbyte, vilket gjorde att kunden sparade minst 10.000 Euro.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_022B_Press_roll_Vrancart_BG.pdf English (United Kingdom) 7 MB 3/22/2019
This case study involves the detection of bearing damage on one of the press rolls, showing the development of the damage over a period of about six weeks.

Lösningar för pappers- och massaindustrin

Våra produkter och mätmetoder är specifikt utvecklade för att hantera den tuffa miljön inom pappers- och massaindustrin.

Intellinova Compact

Intellinova Compact är ett högpresterande onlinesystem, väl lämpat för fjärrövervakning eller industriella miljöer med mätpunkter i utspridda grupper.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.