SPM HD på lågvarviga maskiner i papper- och massaindustrin

Ortvikens Pappersbruk, ägt av SCA, tillverkar bestruket tryckpapper, LWC- och tidningspapper på fyra maskiner med en årlig produktionskapacitet på 850.000 ton. För Ortviken är mätmetoden SPM HD® lösningen på år av problem med lagerrelaterade haverier på lågvarviga maskiner som exempelvis bandpressarna, som används för avvattning av pappersmassa.

Den applikation som övervakas är bandpressarna som normalt körs på 6-15 RPM. Inget av de mätsystem som tidigare installerats på bruket kunde tillhandahålla en pålitlig metod för att detektera nötta och skadade lager, och lagerbyten skedde därför i samband med tidsbaserat underhåll. Bristen på tillförlitlig information om lagerkondition ledde ofta till att man demonterade fel lager, något som i sin tur kunde orsaka haverier på andra lager i sämre kondition.

Under sommaren 2010 installerades onlinesystemet Intellinova med mätmetoden SPM HD på Ortvikens fyra bandpressar av märket Andritz. Efter en kort tids kalibrering av systemet identifierades med framgång sex stycken lagerskador och lagren kunde ersättas under planerade stopp. En undersökning av de utbytta lagren bekräftade att SPM HD rätt indikerar typen av lagerskada, och kostnaderna för lagerbyten har nu minskat betydligt.

"Efter några månaders lagermätning med SPM HD kan vi konstatera att mätmetoden fungerar fullt ut och till vår fulla belåtenhet. Vi planerar nu att implementera SPM HD på fler lågvarviga maskiner, och vi kan rekommendera SPM HD till andra användare som har lagerproblem på denna typ av maskiner.” - Underhållschef, SCA Ortviken

Lösningar för pappers- och massaindustri

Med vår djupa kunskap om den tuffa mätmiljön i pappersindustrin kan vi erbjuda all den hård- och mjukvara med tillbehör som behövs för effektiv tillståndskontroll.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard är ett onlinesystem för tillståndskontroll där väl beprövade metoder och modern teknik möts för att säkerställa maximal tillgänglighet på kritiska maskiner.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.