Couch roll bearing damage
The damaged couch roll bearing. Photo: Vrancart S.A. Adjud

Jämförande mätningar på guskvals med HD-teknologi

Denna case study visar jämförande mätningar mellan SPM HD och HD ENV på lagret till en guskvals i pappersmaskinen K25 på det rumänska pappersbruket Vrancart S.A. Adjud.

Vrancart gör uppgraderingsinvesteringar för att utnyttja pappersmaskinens kapacitet fullt ut och onlineövervakningen av K25 är en del av arbetet för att öka maskinens normala arbetshastighet.

För att bestämma den optimala mätmetoden för denna applikation användes flera tekniker på varje mätpunkt, inklusive SPM HD och HD ENV. I det här fallet konstaterades att båda mätmetoderna gav mycket likartade resultat, med lång förvarningstid och tydliga tecken på lagerskador.

När det skadade lagret demonterades bekräftades den ytterringsskada som mätningarna indikerat.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_018B_Couch_roll_Vrancart_BG.pdf English (United Kingdom) 10 MB 2/12/2018
This case study shows comparative measurements between SPM HD and HD ENV on a couch roll bearing in paper machine K25 at Romanian paper mill Vrancart S.A. Adjud.

Lösningar för pappers- och massaindustri

Med vår djupa kunskap om den tuffa mätmiljön i pappersindustrin kan vi erbjuda all den hård- och mjukvara med tillbehör som behövs för effektiv tillståndskontroll.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard är ett onlinesystem för tillståndskontroll där väl beprövade metoder och modern teknik möts för att säkerställa maximal tillgänglighet på kritiska maskiner.

DuoTech-accelerometer

Accelerometern DuoTech® kombinerar två av de mest använda och framgångsrika metoderna för tillståndskontroll: vibrationsmätning och stötpulsmätning.