Kugg- och lagerfel på flerstegsväxellåda

Denna case study, en del av ett omfattande projekt som undersökt och fastställt bästa praxis för övervakning av växellådor med HD-teknologi, handlar om tillståndskontroll på en flerstegsväxellåda i en massafabrik.

Den aktuella fyrstegsväxellådan var i gott skick när mätningarna började, men med tiden började övervakningssystemet indikera problem. Eftersom den mekaniska konditionen hos både lager och drev försämrades under övervakningsperioden gav installationen ett utmärkt tillfälle att utvärdera vilken mätteknologi och vilka mätkonfigurationer som fungerar optimalt på växellådor.

Med utgångspunkt från de tydliga mätresultaten visade grundorsaksanalysen att skador på lager och drev uppstod som ett resultat av att vatten råkat tränga in i växellådan.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_020B_GearboxFailure_SE.pdf English (United Kingdom) 7 MB 5/25/2018
Multistage gearbox failure - Root cause analysis and recommendations for gearbox monitoring with HD technology.

Lösningar för pappers- och massaindustri

Med vår djupa kunskap om den tuffa mätmiljön i pappersindustrin kan vi erbjuda all den hård- och mjukvara med tillbehör som behövs för effektiv tillståndskontroll.

Intellinova Compact

Intellinova® Compact är ett högpresterande onlinesystem, väl lämpat för fjärrövervakning eller industriella miljöer med mätpunkter i spridda grupper.

DuoTech-accelerometer

Accelerometern DuoTech® kombinerar två av de mest använda och framgångsrika metoderna för tillståndskontroll: vibrationsmätning och stötpulsmätning.