The concentration plant at Boliden Garpenberg. Photo: Boliden/Stefan Berg

Boliden Garpenberg övervakar transportband med Intellinova Parallel EN

Sveriges modernaste gruva ligger i Garpenberg i södra Dalarna. Här bryter gruvbolaget Boliden komplexmalm på ett djup från 500 till drygt 1200 meter under markytan. Ur malmen utvinner man främst zink, men också silver, bly, koppar och guld.

En viktig komponent i produktionen i Garpenberg är de transportband som forslar malmen i olika delar av processen. Transportband 1131, som levererar över 9.000 ton malm per dygn och drivs av en motor på 55 kW, utrustas nu med onlinesystemet Intellinova Parallel EN.

Till det produktionskritiska transportbandet 1131 har man valt att installera en systemversion med åtta kanaler, som också är det senaste tillskottet i familjen Intellinova Parallel EN; ett kraftfullt och mycket flexibelt onlinesystem som finns i ett flertal versioner. Tack vare de patenterade mätteknologierna HD ENV och SPM HD samt ett mycket lågt signal-brusförhållande kan mätsystemet upptäcka nedsatt mekanisk kondition i ett tidigt skede. Därmed kan planering av underhållsinsatser ske med mycket lång framförhållning och driftsäkerheten optimeras. Mätdata lagras i analysmjukvaran Condmaster Ruby, varifrån data kan överföras via REST API, OPC UA eller OPC DA till överordnat system eller Industri 4.0-system.

Fredrik Vikblom, FU-inspektör, motiverar investeringen: ”Oplanerade stopp på grund av haveri medför alltid onödiga kostnader och risk för följdskador på utrustning. Men det viktigaste är att vid oplanerade underhållsinsatser ökar risken för personskador då arbetsmomenten ofta är sämre planerade och utförs under tidspress. Med den här investeringen ökar vi vår möjlighet till enbart planerade stopp och därmed ökar vi vår driftsäkerhet men framförallt ökar säkerheten för personalen.

I och med denna installation fortsätter därmed gruvbolaget Bolidens investeringar i utrustning för tillståndskontroll från SPM. Sedan tidigare övervakas kritiska maskiner som fläktar, flotationsaggregat, bergspel, käftkross och kvarnar med onlinesystemet Intellinova och det handhållna instrumentet Leonova i Bolidens gruvor Renström och Garpenberg.