Autogenous Mill, Aurubis Bulgaria
Autogenous Mill No. 2. Photo: Aurubis Bulgaria AD

Case study: Ytterringsskada på autogen kvarn

För kopparproducenten Aurubis i Bulgarien är långa förvarningstider vid nedsatt driftskondition på utrustning kopplad till den autogena kvarnen helt nödvändigt. Eftersom kvarnen är produktionskritisk och det inte finns redundant utrustning, får eventuella haverier mycket stor inverkan på produktionen.

I den här fallstudien från Aurubis Bulgaria AD används stötpulsteknologin SPM HD för att övervaka lagren på drivaxeln till en produktionskritisk autogen kvarn i flotationsanläggningen. Kvarnen används för gradvis krossning av malmen till lämplig storlek för vidare bearbetning. Detta uppnås genom att stora malmblock kolliderar med mindre block när de roteras inuti den stora cylindern med hjälp av centrifugalkraften.

Redan när mätningarna inleddes visade onlinesystemet Intellinova Compact stigande stötpulsnivåer, en indikation på ytterringsskada på ett av lagren. Utvecklingen följdes sedan noggrant under de följande arton månaderna. Skadan bekräftades när lagret inspekterades efter planerat lagerbyte.

Läs hela fallstudien (på engelska).