Ball Mill Rana Gruber
The ball mill at Rana Gruber. Photo: Rana Gruber

Stora besparingar tack vare ronderingsmätning på kulkvarn

Med hjälp av det handhållna instrumentet Leonova Emerald och DuoTech-accelerometrar övervakar det norska gruvbolaget Rana Gruber det mekaniska tillståndet hos den produktionskritiska kulkvarnen i det här caset. Tack vare det planerade bytet av ett skadat huvudlager som detekterats genom ronderingsmätning kunde företaget spara betydande summor.

Kulkvarnar är lågvarvsapplikationer (vanligen med varvtal mellan 10 och 20 RPM), där lagerskador kan vara svåra att upptäcka. Tillståndskontrollen på denna kulkvarn inleddes i december 2016 och redan från början indikerade mätningarna en potentiell skada på huvudlagret.  

Under de följande månaderna låg mätresultaten på en hög men stabil nivå, medan BPFO-värdena visade en ökande trend och tydliga BPFO-träffar. En ytterringsskada bekräftades när lagret ersattes under ett planerat underhållsstopp. 

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_021B_Ball_mill_RanaGruber_NO.pdf English (United Kingdom) 910 kB 11/8/2018
This case study describes the detection of bearing damage on one of the main bearings in a 60 ton ball mill.

Lösningar för gruvindustrin

Gruvindustrin är en tung industri där utrustning för tillståndskontroll måste klara av mekaniska och miljömässiga krafter.

Leonova Emerald

Leonova Emerald® är ett handburet instrument för industriellt underhåll. Idealiskt för daglig användning i tuffa miljöer.

DuoTech-accelermeter

DuoTech®-accelerometern är en givarlösning som används för vibrationsmätning eller stötpulsmätning eller båda i kombination.