Ytterringen från en demonterad kuggkrans
Ytterringen med den skadade kuggen synlig i nederkanten.

Kuggskador på drev med lågt varvtal upptäckt med Airius trådlösa givare

I denna case study har Airius trådlösa vibrationsgivare detekterat skador i pinjongdrevet på en kulkvarn hos kopparproducenten Aurubis Bulgaria AD.

Mätningar på drevet som arbetar vid 187 rpm visade en signifikant ökning av vibrationsnivåerna från 5,5 mm/s till 21,5 mm/s mellan april och oktober 2020. Airius-givarna, som mäter triaxiell vibration, temperatur, och enveloping, visade dominanta frekvenser för kuggingrepp, som tydde på skador på drevet. Genom ytterligare mätningar med enveloping-teknik kunde man se ökande lagerbrus, i linje med BPFI-symptomet (Ball Pass Frequency Inner Race).

Genom att noggrannt följa skadans utveckling kunde man köra kulkvarnen fram till planerat underhåll i november 2020, då en trasig kugge upptäcktes på kuggkransen. Fallet belyser vikten av förebyggande övervakning i industriellt underhåll för möjlighet att ingripa i tid och förhindra kritiska fel.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_039B_Girth_gear_Aurubis_BG.pdf English (United Kingdom) 14 MB 10/3/2023
Case study involving girth gear damage on a ball mill, detected with Airius sensors.

Case på autogen kvarn hos Aurubis

Mätningar med SPM HD visade redan från början stigande stötpulsnivåer, en indikation på en ytterringsskada. Tack vare HD-teknologins precision kunde Aurubis ha full kontroll på skadeutvecklingen under de följande arton månaderna, vilket gjorde det möjligt att planera lagerbytet till en lämplig tidpunkt.

Airius trådlös vibrationsgivare

Airius är idealisk för fjärrövervakning av typisk produktionsutrustning som pumpar och fläktar. Svåråtkomliga och avlägset placerade maskiner, alternativt sådana som står i ogästvänliga eller riskabla miljöer, är andra exempel där Airius är ett utmärkt val.

Lösningar för metallindustrin

Inom metallindustrin är tillståndskontroll en av hörnstenarna i förvaltningen av tillgångar. För att optimera lönsamheten är kontroll på driftskonditionen en nödvändighet. Att upprätthålla tillgänglighet, maximera förvarningstider och undvika följdskador är de viktigaste skälen för att tillämpa konditionsbaserat underhåll.