Ball mill at the Asarel Medet copper mine.

Lagerskada på drivaxel i kulkvarn

Med hjälp av HD-teknologi övervakar den bulgariska kopparproducenten Asarel Medet AD den mekaniska konditionen på kritisk utrustning i en dagbrottsgruva med tillhörande flotationsanläggning. I detta case beskrivs upptäckten av en ytterringsskada i en kulkvarn med flera månaders förvarningstid.

Mätningar med onlinesystemet Intellinova på drivaxelns ena stödlager visade inledningsvis stötpulsnivåer som varierade mellan grön och gul konditionsutvärdering. Denna variation orsakades av driftsförhållanden med varierande last. Under de följande månaderna försämrades lagerkonditionen, och när lagret byttes ut under ett planerat driftstopp cirka elva månader efter de första mätresultaten på gul nivå verifierades att lagret hade en ytterringskada.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_023B_Ball_mill_Asarel_Medet_BG.pdf English (United Kingdom) 3 MB 9/6/2019
Outer race damage on ball mill pinion bearing in copper mine.

Lösningar för gruvindustrin

Vårt produktsortiment är speciellt lämpat för den tunga gruvindustrin där utrustning för tillståndskontroll måste klara av mekaniska och miljömässiga krafter.

Intellinova-familjen

Onlinesystemen Intellinova kombinerar HD-teknologi med högpresterande digital hårdvara för att säkerställa en så tidig varning som möjligt om försämrat mekaniskt tillstånd.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.