SPM HD övervakar med framgång lågvarvig autogen kvarn i Boliden-gruva

På en autogen kvarn i Bolidens gruva i Garpenberg övervakar onlinesystemet Intellinova konditionen på motorer och växellådor med hjälp av vibrationsmätning i kombination med SPM HD.

Boliden är ett metallföretag med gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och Irland. Produktionen vid gruvan i Garpenberg innefattar komplex malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Stora expansionsplaner för gruvan med 3,9 miljarder kronor i investeringar under en treårsperiod inkluderar även investeringar i högpresterande utrustning för tillståndskontroll för ett antal kritiska applikationer såsom käftkross, bergspel och anrikningsverkets kvarn – allt i syfte att säkerställa den planerade produktionsökningen.

Trumman roterar med ett varvtal på 15,7 RPM och drivs av två frekvensstyrda motorer på motsatta sidor. En tvåstegsväxellåda driver själva trumman. För att övervaka kvarnen används totalt tjugo stötpuls- och åtta vibrationsgivare som täcker mätning på motor, växellåda och drivaxlar. Dessutom är två varvtalsprober monterade på drivaxlarna.

Under perioden januari 2012 till oktober 2013 upptäcktes två allvarliga problem i god tid innan några allvarliga konsekvenser uppstod. Den första incidenten var en lagerskada som upptäcktes i en av de två växellådorna. Den andra var en löst kugghjul i samma växellåda. Båda dessa problem kunde ha orsakat allvarliga fel med stora ekonomiska konsekvenser om de hade undgått upptäckt.

Kombinationen av vibrations- och stötpulsmätning är idealisk för denna typ av applikation. Stötpulsteknologin är mycket lämplig för detektion av lagerskador i "bullriga” miljöer som till exempel växellådorna i denna fallstudie. Vibrationsmätning är optimal för lågfrekvensrelaterade feltillstånd som obalans, kuggfel och maskiner med uppriktningsfel.

Efter mer än tjugoen månaders mätningar fungerar systemet mycket väl. Tack vare dess känslighet och de långa förvarningstiderna kan underhållsåtgärder kan planeras långt i förväg vilket ger en känsla av kontroll över denna verksamhetskritiska applikation.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_008B_AutogenousMill_Bolliden_SE.pdf English (United Kingdom) 4 MB 5/7/2014
An autogenous mill application in the mining industry, by Tim Sundström. SPM HD successfully monitors low-speed autogenous mill at Boliden mine.

Lösningar för gruvindustrin

Vårt produktsortiment är speciellt lämpat för tung gruvindustri där utrustning för tillståndskontroll måste tåla mekaniska och miljömässiga krafter.

Intellinova Compact

Intellinova® Compact är ett högpresterande onlinesystem, väl lämpat för fjärrövervakning eller industriella miljöer med mätpunkter i spridda grupper.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.