Extruderväxellådan.

Fem månaders förvarningstid för lagerfel i kugghjulspump

Kugghjulspumpar är en kritisk komponent i extruders inom polymer- och plastindustrin för att bibehålla det jämna flöde och homogena material som krävs för extruderade produkter av hög kvalitet. Den här fallstudien från en extruderapplikation visar fördelarna med att använda flera mätmetoder för att ge maximal förvarningstid på denna kritiska utrustning.

När traditionell vibrationsenveloping användes tillsammans med SPM:s patenterade HD-teknologi på denna fyrstegsväxellåda med två mellanaxlar, framgick det tydligt att SPM:s HD-teknologier och högfrekvenstekniker har kapacitet att detektera skador i redan i ett mycket tidigt skede.

Ladda ned hela fallstudien (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_043B_Extruder gear pump_NL.pdf English (United Kingdom) 2 MB 5/8/2024
This case study demonstrates a five-month prewarning time on a four-stage gearbox.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens livslängd kan utnyttjas till fullo, reparationskostnaderna minskar och konsekvenser av oplanerat driftsstopp minimeras.

Intellinova

Med Intellinova kan våra unika HD-teknologier för konditionsmätning utnyttjas till fullo för att framgångsrikt ge tidigare förvarning om mekaniska problem än någon annan övervakningsteknologi.

DuoTech-accelerometer

DuoTech erbjuder en kraftfull kombination av våra patenterade HD-teknologier som ger maximal flexibilitet. Kombinationen möjliggör överlägsen övervakning av smörjstatus och lagerkondition – där skadans hela utveckling kan följas – såväl som detektering av vibrationsrelaterade problem.