Main drum speed varies between 5 and 10 RPM. Photo: Cargill

Cargill beställer onlinesystem för övervakning av lågvarvsapplikation

Cargills stärkelse- och sötningsmedelsproduktion har sitt europeiska huvudkontor i Mechelen i Belgien och sysselsätter cirka 2.800 personer på tretton orter i Europa. Företaget saluför ett komplett sortiment av produkter till kunder inom sektorerna livsmedel, papper, kartong, wellpapp, läkemedel och foder. Cargills fabrik i Sas van Gent i Nederländerna förädlar vete och majs till olika slutprodukter.

SPM Instrument Nederländerna har mottagit en order på onlinesystemet Intellinova Compact för konditionsövervakning av lagren på en torktrumma och flera appliceringsvalsar i ett pilotprojekt som omfattar en maskin av totalt fem. Maskinerna, vars viktigaste roterande delar är just torktrummor och appliceringsvalsar, används i processen för torkning av modifierad stärkelse. Eftersom dessa kritiska produktionsmaskiner är i drift dygnet runt måste de fungera smidigt, säkert och utan driftstopp. Cargills underhållsstrategi är därför att arbeta mot ett förbättrat underhåll.

Cargill Sas van Gent har använt vibrationsanalys under många år. Trots företagets stora kunskap och breda erfarenhet inom vibrationsanalys har det alltid varit en utmaning att implementera tillförlitlig tillståndskontroll med tillräckliga förvarningstider på torktrummornas lager. Varvtalet på torktrumman varierar mellan 5 och 10 RPM, medan den på appliceringsvalsarna ligger mellan 30 och 65 RPM. Med kapacitet att mäta ända ner till 1 RPM och hantera hastighetsvariationer på ett effektivt sätt har stötpulsteknologin SPM HD visat sig vara den bästa lösningen för övervakning på denna lågvarvsapplikation.

Onlinesystemet Intellinova Compact har installerats med tolv stötpulsgivare: två på torktrummans lager och övriga tio på lagren till appliceringsvalsarna. En varvtalsgivare används för korrekt varvtalsinformation, eftersom rotationshastigheten kan variera med typ och kvalitet på den produkt som behandlas.