Närbild på pelleterad mineralgödsel i en öppen säck
Mineralgödsel

Lagerskada på växellåda i kulkvarn

Denna case study från den bulgariska gödseltillverkaren Agropolychim AD visar effektiviteten hos vibrationsteknologin HD ENV, som detekterade en lagerskada på växellådan i en produktionskritisk kulkvarn.

Agropolychims vibrationsdiagnostiska team använder det handhållna instrumentet Leonova Diamond för vibrationsmätning på kritiska maskiner. Detta case omfattar mätdata mellan augusti 2018 och september 2020, där lagerfelsfrekvenser som överensstämde med BPFI- och BPFIM-symptom dök upp i mars 2020. Fyra månader senare syntes dessa frekvenser även i vibrationsspektrum med EVAM, vilket indikerade möjliga lagerskador i Stadium 4. Beslutet att stoppa maskinen för reparation beror på faktorer som produktionsberoenden och kostnader. För att minimera ekonomiska förluster valde man att genomföra ett oplanerat stopp den 3 september 2020 för växellådsbyte.

Caset visar HD ENV-teknologins kapacitet när det gäller att detektera lagerskador med precision. Som en konsekvens av detta case uppgraderade Agropolychim handinstrument och mjukvara till att omfatta alla HD-teknologier. Man utrustade även växellådan med stötpulsnipplar för datainsamling med DuoTech accelerometrar med snabbkoppling för optimal signalkvalitet.

Ladda ned fallstudien (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_038B_Ball mill_Agropolychim_BG.pdf English (United Kingdom) 9 MB 8/22/2023
Case study from the Agropolychim AD chemical plant in Bulgaria involving bearing damage in a ball mill gearbox.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.

Konstruerad för prestanda

Leonova Diamond är ett pålitligt och kraftfullt analysverktyg för alla behov inom tillståndskontroll. Instrumentet erbjuder ett komplett och omfattande utbud av avancerade mätmetoder och funktioner för diagnostik och felsökning.

Lösningar för kemisk industri

SPM erbjuder den hård- och mjukvara med tillbehör som behövs för effektiv tillståndskontroll inom kemisk industri.