Case study: Tre års förvarningstid för långsamtroterande torktrumma med HD-teknologi

På en kemisk fabrik i Finland upptäcktes för tre år sedan de första tecknen på skador på ett lager i ett av bärhjulen på en torktrumma med hjälp av onlinesystemet Intellinova Compact. Lagret ersattes nyligen under ett planerat underhållsstopp, och vid inspektion av det demonterade lagret bekräftades en större ytterringsskada.

Sedan 2012 har det internationella kemiföretaget använt onlinesystemet Intellinova Compact för tillståndskontroll på sina långsamtroterande och tunga torktrummor, som väger upp till 150 ton vardera. Övervakningssystemet använder SPM HD-mätningar och vibrationsanalys med HD ENV.

Det aktuella bärhjulslagret, som roterar med ca 15 varv per minut, har varit i drift sedan 1998. Utvecklingen av den lagerskada som upptäcktes i maj 2014 följdes under de följande tre åren noggrant med hjälp av onlinesystemet och den patenterade stötpulsteknologin SPM HD. Bärhjulslagret byttes ut i juni 2017.

Den extremt långa förvarningstiden i denna case study gav underhållsavdelningen gott om tid att planera för lagerbytet, inklusive tillverkning av nödvändig specialutrustning för att utföra bytet så säkert och snabbt som möjligt – faktorer som alla bidrog till att minimera driftstopp och reparationskostnader.