The combined heat and power plant in Västerås. Photo: Mälarenergi

Mälarenergi investerar i onlinesystem från SPM

Mälarenergi i Västerås, som driver Sveriges största kraftvärmeverk, fortsätter att visa förtroende för SPM:s unikt effektiva produkter för tillståndskontroll och väljer nu onlinesystemet Intellinova Compact i ett antal olika konfigurationer.

Hösten 2014 införskaffade Mälarenergi det portabla instrumentet Leonova Diamond för ronderingsmätning. Nu har man alltså beslutat om ytterligare investeringar till kraftvärmeverket inom området tillståndskontroll, denna gång i form av onlinesystemet Intellinova Compact för övervakning av processkritisk utrustning i Block 6, en samförbränningsanläggning med egen bränsleberedning. Anläggningen, som togs i drift 2014, är världsunik i sitt slag genom att pannan klarar av både avfalls- och biobränslen. Block 6 levererar ungefär hälften av Västerås totala fjärrvärmeförbrukning.

I köpet ingår även stötpulsgivare och den nyutvecklade DuoTech-accelerometern som kombinerar vibration- och stötpulsmätning i samma sensor med SPM:s HD-teknologi för maximal förvarning mot nedsatt mekanisk kondition och därmed exceptionell lång planeringstid för underhållsinsatser.

De applikationer ska övervakas online är en lamelltransportör, fördelnings- respektive utmatningstransportörer för bottenaska, två fördelningsskruvar, två *)NIDTM-mixrar för rökgasrening, en fjärrvärmepump samt en kondensorcirkulationspump.

Kraftvärmeverket i Västerås är Sveriges största. Här produceras energi både till elnätet och till fjärrvärmenätet. Produktionen sker huvudsakligen med förnyelsebara biobränslen och uppgår till 700 GWh el och 1800 GWH värme per år. Mälarenergi är ett infraserviceföretag med 650 medarbetare. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

*)Novel Integrated Deacidification