Kraftvärmeverket i Västerås i skymningsljus
Kraftvärmeverket i Västerås. Foto: Lasse Fredriksson / Mälarenergi

Mälarenergi i Västerås investerar i portabla instrument för tillståndsbaserat underhåll

Sveriges största kraftvärmeverk finns i Västerås och drivs av den kommunägda koncernen Mälarenergi som nu har beslutat om investeringar i portabel tillståndskontroll med Leonova Diamond.

Ordern kommer efter en tids framgångsrika provmätningar med Leonova Diamond där man snabbt såg fördelarna med instrumentet och dess kapacitet att öka driftsäkerheten i produktionsanläggningen. Detta har lett till att Mälarenergi nu inledningsvis köper två Leonova Diamond för tillståndsbaserat underhåll.

Instrumenten kommer i första hand att användas för att samla in konditionsinformation såsom temperatur, tryck, flöde med mera i anläggningen, men ska även användas för enkel, effektiv och tillförlitlig mätning av lagerkondition med mätmetoden SPM HD. I köpet ingår också utbildning för UH-tekniker.

Jörgen Engström, enhetschef Mekaniska enheten - Värme/Produktion, kommenterar affären: "Vi har under många år jobbat med tillståndskontroller på anläggningen genom online övervakning och ronder och då anläggningen växer och vi vill säkerställa en säker och stabil drift för våra kunder så måste vi ha modern och lättarbetad utrustning som hjälper oss att jobba proaktivt utan att alla ska behöva vara högt utbildade vibrationstekniker, då vi nu utökar tillståndskontrollerna till att även utföras av UH-tekniker och omfatta mer än vibrationsmätningar. SPM har efter utvärdering visat sig vara det bästa alternativet för UH-teknikerna att jobba med och vi har därför valt att köpa in två Leonova Diamond till TBU-gruppen.”

Mälarenergi levererar el, värme, vatten, kyla och kommunikationslösningar till privat- och företagskunder. Kraftvärmeverket i Västerås är Sveriges största och förser Västerås, Hallstahammar och närliggande tätorter med värme och varmvatten via det 66 mil långa fjärrvärmenätet. I Västerås sker 97 % av all uppvärmning inom tätorten via fjärrvärme. Vid Kraftvärmeverket produceras även el tack vare så kallad mottrycksproduktion. Inom Mälarenergi med dotterbolag arbetar drygt 600 personer.