Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind

Slitevind ABs önskan var att installera ett system som skulle kunna förhindra den höga kostnaden för byten av skadade växellådor i vindparken.

Slitevind äger tjugonio vindturbiner i Sverige varav arton ligger på Gotland. Tio vindturbiner är belägna i Smöjens vindpark på norra delen av ön. Smöjen består av fyra turbiner av typen Vestas V66 (1,5 MW), fyra Vestas V47 (0,66 MW) samt två Enercon 0,5 MW.

Vindturbinen Vestas V66 uppfördes 1999 och garantin löpte ut under 2004. Ägaren och teknikern Anders Gahne ville installera ett system som kunde förhindra de höga reparationskostnaderna för havererade växellådor. Det första SPM-systemet installerades på turbin nr 1504 (Vestas V66). Onlinesystemet VMC20 mätte driftskonditionen på huvudaxeln, växellådan och generatorerna med SPM Spectrum samt vibrationer med mätmetoden EVAM.

Efter en period på några månader kom den första indikationen på försämrad driftskondition; på den utgående axelns lager från växeln till högeffektsgeneratorn. Ökande värden indikerades för lagersymptomet BPFI (innerringsskada). Senare steg värdena ytterligare och under en period med starka vindar och hög produktion visade mätningarna mycket höga värden.

Nära ett år efter installationen av SPM-systemet öppnade ett serviceteam från Vestas högfartsdelen av växellådan och ersatte det skadade lagret samt även lagren på utgående axeln. Allt arbete utfördes på plats. Lagret visade en trasig innerring och föroreningar i oljan från metalldelar som gjorde att även denna måste bytas ut.

Den totala kostnaden för reparationen var 10 % av kostnaden för ett komplett växellådsbyte. Ytterligare tre V66 vindturbiner på Smöjen har också VCM-systemet installerat.

Mätpunkter:
  • Stötpulsgivare på huvudaxelns lager.
  • Stötpuls- och vibrationsgivare på växellåda.
  • Stötpulsgivare på högeffektsgenerator.
  • Stötpulsgivare på lågeffektsgenerator.
  • Vibrationsgivare på högeffektsgeneratorns kylfläkt.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_000B_Wind_turbines_Slitevind_SE.pdf English (United Kingdom) 3 MB 9/5/2019
A case study of the implementation of condition monitoring at the Smöjen wind park in Sweden.
CS_000E_Wind_turbines_Slitevind_SE.pdf Spanish (Spain, International Sort) 5 MB 8/22/2022
Un estudio de caso de la implementación de monitoreo de condición en el parque eólico Smöjen en Suecia.

Lösningar för energisektorn

Vi tillhandahåller innovativa lösningar för tillståndskontroll lämpliga för produktionsanläggningar där säkerhet och miljöintegritet måste säkerställas..

Intellinova Standard

Intellinova® Standard är ett onlinesystem för tillståndskontroll där väl beprövade metoder och modern teknik möts för att säkerställa maximal tillgänglighet på kritiska maskiner.

Mätmetoder

De typer av mekaniska fel som vanligen uppstår på en given maskin är väl kända. Det som behövs är ett enkelt meddelande om att ett fel utvecklas och en indikation på hur allvarlig det är.