CHP plant Energiknuten, Landskrona. Photo: Landskrona Energi

Landskrona Kraft utökar onlineövervakning

Hösten 2012 togs det nya kraftvärmeverket Energiknuten i Landskrona i drift. Här producerar Landskrona Kraft el och fjärrvärme till en stor del av Landskronas stadsbebyggelse. Under uppförandet av kraftvärmeverket installerades onlinesystemet Intellinova Compact och man har nu beslutat att utöka systemet för att övervaka ytterligare utrustning.

Onlinesystemet Intellinova Compact används för tillståndskontroll av kraftvärmeverkets kritiska maskiner. Inledningsvis inkluderades fjärrvärmepumpar, matarvattenpumpar, primär- och sekundärluftsfläkt samt rökgasfläkt i onlineövervakningen. När systemet nu byggs ut kommer ytterligare fem pumpar – två överföringspumpar och tre returpumpar – att övervakas online. De aktuella pumparna är kopplade till det gemensamma ledningsnät som används för att distribuera värme mellan Landskrona, Lund och Helsingborg.

I denna nya installation används den nyutvecklade DuoTech-accelerometern, som gör det möjligt att övervaka driftskondition med både vibrations- och stötpulsmätning på en och samma givare. Tack vare kombinationen av de patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD kan lager- och smörjkondition, obalans, uppriktningsfel, lösa delar och andra maskinproblem övervakas och identifieras på ett mycket effektivt sätt och med maximala förvarningstider.

Det nya kraftvärmeverket Energiknuten har byggts bland annat för att minska andelen fossila bränslen. Kraftvärmeverket förbränner till 85 % papper, trä och plast (PTP) samt flis till 15 %. Förutom fjärrvärmen erbjuder man sedan snart ett år tillbaka även lokalt producerad el från kraftvärmeverket.