The Södra Wood Värö sawmill. Photo: Södra

SPM Instrument tar hem stororder inom sågverksindustrin

Södra Wood Värö har till SPM Instrument lagt en beställning på ett större onlinesystem för att konditionsövervaka kritiska maskiner i timmersortering, såglinje och efterbehandling.

Valet föll på SPM som leverantör och ordern omfattar en kombination av onlinesystem i Intellinova-serien: tre enheter Intellinova Parallel EN (sexton parallella kanaler vibration), fem enheter Intellinova Compact (åtta kanaler vibration) samt åttiotre DuoTech-accelerometrar.

De maskiner vars mekaniska kondition och smörjkondition ska övervakas online är elmotorer till barkrotorer i barkmaskin, reducerare*), cirkelsågar (S1 & S2), klyv (MKV), hugg, trimmer**) och hyvel.

Installation, konfigurering och driftsättning utförs av SPM:s serviceingenjörer. När övervakningssystemet driftsatts kommer Södra Cells FU-personal att sköta övervakning och analys av mätdata.

Jöran Holme, underhållschef på Södra Wood, kommenterar: ”I samband med framtagning av underhållstrategier för våra A-klassade maskiner blev det aktuellt att mäta förslitningsgraden på våra mest kritiska maskiner för att upptäcka slitage/defekter tidigt. Massafabriken Södra Cell i Värö har stor erfarenhet av vibrationsmätning och det var självklart för oss att ta hjälp av den kompetens och erfarenhet som finns inom kombinatet Södra Wood och Södra Cell.

Andreas Lindblom, chef mekanisk verkstad på Södra Cell, ansvarar för den mätgrupp som hjälpt till med framtagning av mätmetod, och kommer även att utföra mätning och analys av mätvärden. ”Genom att vi utnyttjar gemensamma resurser och erfarenheter inom kombinatet kan vi utveckla vårt underhåll på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Andreas.

Södra Wood är en del av skogskoncernen Södra, en av Europas ledande leverantörer av trävaruprodukter, med kunder inom bygghandel, byggföretag, husindustrier, snickerier, emballageindustrier och träförädlingsindustri. Sågverket i Värö är ett av Södra Woods sex sågverk i Sverige, som levererar trävaror över hela världen. Produktionen i Värö uppgår till 585.000 m3 sågade trävaror årligen för huvudmarknaderna Skandinavien, Storbritannien och USA.

*) I reduceraren avlägsnas stockens rundning (bakarna). Stocken får på så sätt en fyrkantig form och blir ett block med plana sidor, ur vilket reglar, plank och brädor sågas ut. De bortsågade bakarna blir ofta cellulosaflis eller bränsle.

**) I trimmern kapas ändarna av brädorna i enlighet med längdspecifikationer eller för att ta bort eventuella defekter.