Maskin som matar fram stockar
Stockmatningssystem på Sävar Såg. Bild: Norra Timber

Norra Timber utrustar bandsåg och reducerare med onlinesystem från SPM

Efter ett lyckat pilottest har Norra Timber valt att gå vidare med en lösning från SPM Instrument till sin nya högteknologiska bandsågslinje vid Sävar Såg, med syfte att säkerställa hög maskintillgänglighet och långa förvarningstider.

Sävar Såg är en högteknologisk bandsåglinje specialiserad på bearbetning av gran och furu, en råvara som kommer från Norra Skogs upptagningsområde, som sträcker sig över halva norra Sverige. Den moderna anläggningen har högt sågutbyte och är utrustad med skiktröntgenteknik – världens första CT Log (*) – direkt i såglinjen för att kunna optimera varje stock och producera varor av hög kvalitet. Årsproduktionen uppgår till 320 000 kubikmeter sågad vara.

För att säkerställa hög maskintillgänglighet och leveranssäkerhet har sågverket efter ett lyckat pilottest valt att installera SPM Instruments senaste och mest högteknologiska onlinesystem Intellinova Parallel EN. Systemet ger exceptionellt lång förvarningstid mot nedsatt mekanisk kondition samt smörjkondition, och mycket tydliga mätresultat som gör det möjligt att upptäcka tidiga skador såsom sprickor under lagerbanan.

Tre Intellinova Parallel EN-enheter med trettiotvå respektive sexton kanaler övervakar tillsammans med femtioen DuoTech accelerometrar hela bandsågslinjen. DuoTech kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i samma sensor med hjälp av de patenterade HD-mätteknologierna HD ENV och SPM HD. Mätdata lagras och analyseras i mjukvaran Condmaster Ruby 2020, med möjlighet till integrering till fabrikens styrsystem eller önskvärd IoT plattform genom Rest API eller OPC UA.

Genom tjänsten SPM ServiceNet utför SPM Instrument dessutom konditionsövervakning av Sävar Såg, där maskinkonditionen följs via fjärranalys av SPMs serviceingenjörer. Sågverkspersonalen kan på ett enkelt sätt följa arbetet genom webbapplikationen Condmaster.NET via smartphone, surfplatta och dator, för en omedelbar översikt av den mekaniska konditionen på kritiska tillgångar i anläggningen.

Joakim Jonasson, Underhållschef Mekanik på Norra Timber, kommenterar investeringen: ”Syftet med vår satsning har hela tiden varit att i så stor utsträckning som möjligt undvika avhjälpande underhåll, detta för att ge oss själva möjligheten planera in rätt underhållsinsats vid rätt tidpunkt och på så vis jobba proaktivt och förebyggande.

Oplanerade stopp i  de stora drifterna i processen kan ta allt ifrån ett, till flera skift att åtgärda, vilket ger ett stort produktionsbortfall, bortfall som är svåra att ta ikapp då mer eller mindre allt vi producerar är sålda produkter. Med mätsystemet kan vi upprätthålla högre maskintillgänglighet och bättre lönsamhet.

Investeringen har redan börjat betala av sig då vi har undvikit ett byte av en stor anläggningsdel i samband med ett stort haveri. Detta var möjligt tack vare att extra kontrollmätningar kunde utföras via mätsystemet. Resultatet av mätningarna visade på bra värden, vilket gav oss beslutsunderlag för att undvika onödigt byte av processdelar.

En annan mycket viktig fördel, eller trygghet, som systemet ger, är ökad säkerhet i form av en minskad risk för brand vid lagerhaveri, som annars är något som vi inom branschen har stor respekt för.”

Norra Timber har i uppdrag att bedriva industrin och marknadsförsäljning av träprodukterna som produceras vid de tre sågverken i Kåge, Sävar och Hissmofors samt i vidareförädlingsverksamheten. Norra Timber ägs av Norra Skog, en skogsägarförening som förädlar skog i hela norra Sverige. Föreningen har över 27 000 medlemmar med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark och en omsättning på ca 4,7 miljarder kronor år 2020.

(*) Computed tomography, datortomografi på svenska.

Fler nyheter från träindustrin

Holmen Timber Braviken investerar i onlinesystem från SPM för såglinje

Holmens sågverk i Braviken utanför Norrköping är ett av Skandinaviens största och mest moderna sågverk. Sedan anläggningen togs i drift 2011 har flera investeringar gjorts för att öka produktionen av trävaror. På såglinjen av fabrikatet Linck har man nyligen installerat det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN för att säkerställa maximal tillgänglighet.

Moelven Valåsen investerar i klentimmersåg med onlinesystem från SPM

Moelven Valåsen AB i Karlskoga är ett sågverk som ingår i den norska trä- och byggvarukoncernen Moelven. Bolaget investerar nu i en ny klentimmerlinje, där sågmaskinen HewSaw R200 1.1 V4 levereras av finska Veisto Oy. När maskinen levereras och driftsätts hos Moelven Valåsen under våren 2024 kommer även onlinesystemet Intellinova Parallel EN att installeras för övervakning av såglinjens mekaniska kondition.

SPM Instrument Finland levererar Leonova Diamond till Koskisen

Det finska träförädlingsföretaget Koskisen har valt Leonova Diamond och Condmaster Ruby som nya verktyg för tillståndskontroll vid spånskivefabriken i Järvelä utanför Lahtis. Systemet implementerades under december 2021.

HewSaw Sverige levererar sågmaskin med onlinesystem från SPM till Setra Skinnskatteberg

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska leverera en sågmaskin av modellen HewSaw R200 1.1 V1 till träindustriföretaget Setras produktionsenhet i Skinnskatteberg. Med maskinen, som levereras till Setra under slutet av 2023, medföljer SPM:s mest sofistikerade onlinesystem Intellinova Parallel EN.

Norra Timber utrustar bandsåg och reducerare med onlinesystem från SPM

Efter ett lyckat pilottest har Norra Timber valt att gå vidare med en lösning från SPM Instrument till sin nya högteknologiska bandsågslinje vid Sävar Såg, med syfte att säkerställa hög maskintillgänglighet och långa förvarningstider.

HewSaw Sverige investerar i onlinesystem till såglinje med fokus på Industri 4.0

HewSaw Sverige, återförsäljare av produktionslinjer i träindustrin, har valt Intellinova Parallel EN för att övervaka en såglinje på VIDA Wood Nössemark.

SPM Instrument tar hem stororder inom sågverksindustrin

Södra Wood Värö har till SPM Instrument lagt en beställning på ett större onlinesystem för att konditionsövervaka kritiska maskiner i timmersortering, såglinje och efterbehandling.

Ett av Skandinaviens största sågverk startar upp tillståndskontroll med SPM

Bravikens Sågverk har nyligen beslutat att införa tillståndskontroll med hjälp av SPM och investerar nu i det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond.

Södra Wood Mönsterås inför vibrationsmätning online på virkestork

Ett av Sveriges största sågverk, Södra Wood Mönsterås, har lagt en order på onlinesystemet Intellinova Compact för att övervaka konditionen på virkestorkens elmotorer och fläktar.