Illustration av såglinjen i fågelperspektiv.
Såglinjen R200 1.1. Bild: HewSaw

HewSaw Sverige levererar sågmaskin med onlinesystem från SPM till Setra Skinnskatteberg

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska leverera en sågmaskin av modellen HewSaw R200 1.1 V1 till träindustriföretaget Setras produktionsenhet i Skinnskatteberg. Med maskinen, som levereras till Setra under slutet av 2023, medföljer SPM:s mest sofistikerade onlinesystem Intellinova Parallel EN.

Den robusta och driftsäkra sågmaskinen R200 1.1 V1 är konstruerad för effektiv bearbetning av klentimmer och har en matningshastighet på 70–250 m/minut. HewSaw Sverige har tidigare även utrustat en sågmaskin av samma typ hos Vida Wood Nössemark med onlinesystemet Intellinova Parallel EN.

Sågmaskinen kommer att utrustas med tjugosju accelerometrar av modellen DuoTech samt åtta temperaturtransmittrar, som alla ansluts till onlinesystemet Intellinova Parallel EN. Med hjälp av DuoTech utnyttjar systemet patenterad HD-teknologi för såväl stötpulsmätning med SPM HD som vibrationsövervakning med HD ENV. Systemet ger mycket tidig förvarning om nedsatt maskinkondition, vilket möjliggör god planering av underhållsåtgärder för hög tillgänglighet.

Claes Backlund, VD för HewSaw Sverige, säger i en kommentar: ”Det känns väldigt bra att vi kommer att leverera onlineövervakning till Skinnskatteberg eftersom detta ger oss ännu bättre möjligheter att följa upp situationen hos kunden. Detta är helt i paritet med vårt egenutvecklade underhållssystem HewSaw MP.

Mikael Romlin, platschef på Setra Skinnskatteberg, motiverar investeringen: ”Att ha en hög driftsäkerhet och undvika oplanerade stopp är lönsamt för oss både på kort och lång sikt. Vi strävar efter ett proaktivt underhåll med större andel tillståndsbaserat där vi kan planera våra insatser. Med onlinesystemet från SPM får vi helt andra förutsättningar till detta.

SPM kommer att ansvara för konditionsövervakning av såglinjen under fem år från och med driftstart via tjänsten ServiceNet. Sågverkspersonalen kan följa mätningarna via webbapplikationen Condmaster.NET på smartphone, surfplatta eller pc. Mätdata kan även integreras till överordnat fabrikssystem med hjälp av Rest API och OPC UA.

Det  finska familjeföretaget Veisto Oy planerar och tillverkar produktionslinjer för sågvaror av märket HewSaw. Cirka 80 % av produktionen exporteras till andra marknader. Förutom Finland är de viktigaste exportområdena Sverige, Baltikum, Nordamerika, Ryssland, Mellaneuropa och de planterade skogsområdena på södra halvklotet. Veisto har över 250 anställda.

Träindustriföretaget Setra, ägt av Sveaskog, Mellanskog och ett antal mindre aktieägare, har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export. Furusågverket i Skinnskatteberg i Västmanland producerar sågade trävaror som i huvudsak levereras till Sverige, Nordafrika, England och Japan. År 2020 uppgick produktionen till 225.000 m3.

Se våra tidigare nyheter om andra svenska sågverk som också använder utrustning för tillståndskontroll från SPM här.

Fler nyheter från träindustrin

Holmen Timber Braviken investerar i onlinesystem från SPM för såglinje

Holmens sågverk i Braviken utanför Norrköping är ett av Skandinaviens största och mest moderna sågverk. Sedan anläggningen togs i drift 2011 har flera investeringar gjorts för att öka produktionen av trävaror. På såglinjen av fabrikatet Linck har man nyligen installerat det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN för att säkerställa maximal tillgänglighet.

Moelven Valåsen investerar i klentimmersåg med onlinesystem från SPM

Moelven Valåsen AB i Karlskoga är ett sågverk som ingår i den norska trä- och byggvarukoncernen Moelven. Bolaget investerar nu i en ny klentimmerlinje, där sågmaskinen HewSaw R200 1.1 V4 levereras av finska Veisto Oy. När maskinen levereras och driftsätts hos Moelven Valåsen under våren 2024 kommer även onlinesystemet Intellinova Parallel EN att installeras för övervakning av såglinjens mekaniska kondition.

SPM Instrument Finland levererar Leonova Diamond till Koskisen

Det finska träförädlingsföretaget Koskisen har valt Leonova Diamond och Condmaster Ruby som nya verktyg för tillståndskontroll vid spånskivefabriken i Järvelä utanför Lahtis. Systemet implementerades under december 2021.

HewSaw Sverige levererar sågmaskin med onlinesystem från SPM till Setra Skinnskatteberg

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska leverera en sågmaskin av modellen HewSaw R200 1.1 V1 till träindustriföretaget Setras produktionsenhet i Skinnskatteberg. Med maskinen, som levereras till Setra under slutet av 2023, medföljer SPM:s mest sofistikerade onlinesystem Intellinova Parallel EN.

Norra Timber utrustar bandsåg och reducerare med onlinesystem från SPM

Efter ett lyckat pilottest har Norra Timber valt att gå vidare med en lösning från SPM Instrument till sin nya högteknologiska bandsågslinje vid Sävar Såg, med syfte att säkerställa hög maskintillgänglighet och långa förvarningstider.

HewSaw Sverige investerar i onlinesystem till såglinje med fokus på Industri 4.0

HewSaw Sverige, återförsäljare av produktionslinjer i träindustrin, har valt Intellinova Parallel EN för att övervaka en såglinje på VIDA Wood Nössemark.

SPM Instrument tar hem stororder inom sågverksindustrin

Södra Wood Värö har till SPM Instrument lagt en beställning på ett större onlinesystem för att konditionsövervaka kritiska maskiner i timmersortering, såglinje och efterbehandling.

Ett av Skandinaviens största sågverk startar upp tillståndskontroll med SPM

Bravikens Sågverk har nyligen beslutat att införa tillståndskontroll med hjälp av SPM och investerar nu i det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond.

Södra Wood Mönsterås inför vibrationsmätning online på virkestork

Ett av Sveriges största sågverk, Södra Wood Mönsterås, har lagt en order på onlinesystemet Intellinova Compact för att övervaka konditionen på virkestorkens elmotorer och fläktar.