Flygbild över Södra Wood Mönsterås fabriksområde
Södra Wood Mönsterås. Foto: Södra/Kontrastfoto

Södra Wood Mönsterås inför vibrationsmätning online på virkestork

Ett av Sveriges största sågverk, Södra Wood Mönsterås, har lagt en order på onlinesystemet Intellinova Compact för att övervaka konditionen på virkestorkens elmotorer och fläktar.

Virkestorken har en viktig roll i tillverkningen av sågat virke. Här får de färdigsågade produkterna en fuktkvot som är anpassad till den kommande slutanvändningen. Torkningsprocessen måste ske under noggrant kontrollerade former eftersom den i hög grad påverkar kvaliteten på det leveransklara virket. Vanligen torkas virket från en fuktkvot på 60–120 % till en fuktkvot på 8–18 %. För att minimera störningar i denna viktiga process är en hög driftsäkerhet nödvändig. Processen tar flera dagar och är den mest energiintensiva i ett sågverk.

Miljön i en virkestork är mycket krävande. Hög luftfuktighet och höga temperaturer är faktorer som medför stora påfrestningar på byggnadsmaterial och utrustning. Virkestorken består bland annat av ett antal torkfläktar drivna av elmotorer. Genom vibrationsmätning med onlinesystemet Intellinova Compact och analysmjukvaran Condmaster Ruby ska Södra Wood Mönsterås nu skapa förutsättningar för att minimera antalet haverier till följd av fläkt- och motorlager i dålig kondition.

”Våra torkar är i dagsläget vår flaskhals och i vår strävan att minimera akuta stopp och höga kostnader så kommer vi att prova SPM:s utrustning med online vibrationsmätning i en av våra vandringstorkar. Eventuella byten av lager, motorer eller fläktvingar kan då utföras kontrollerat med en så låg störning för torken som möjligt”, säger Per Crantz, UH-Chef, i en kommentar till satsningen.

Södra Wood ingår i skogskoncernen Södra och producerar trävaror vid tio sågverk i södra Sverige och ett i Norge. Sågverket Södra Wood Mönsterås norr om Kalmar är ett av Sveriges största, invigt 1999 och konstruerat för korta genomloppstider med såghastigheter upp till 150 meter per minut. Här produceras hållfasthetssorterade reglar, råspont, emballage och CLS
 (Canadian Lumber Standard, för export av konstruktionsvirke till Nordamerika och Asien). Produktionskapaciteten är 420.000 kubikmeter
per år och huvudmarknaderna utgörs av Storbritannien, Sverige och USA/Japan.

Onlinesystemet Intellinova Compact används även inom andra delar av Södra-koncernen. Massafabriken Södra Cell Värö använder systemet för övervakning av tvättpressar samt på anläggningen för mesaombränning. Mätningar har också genomförts på en lågtryckskik hos Södra Cell Mönsterås.