Flygbild över timmerupplag, byggnader och virkeshögar på sågverksområde
Sågverket Holmen Timber Braviken. Bild: Lars Hejdenberg/Holmen

Holmen Timber Braviken investerar i onlinesystem från SPM för såglinje

Holmens sågverk i Braviken utanför Norrköping är ett av Skandinaviens största och mest moderna sågverk. Sedan anläggningen togs i drift 2011 har flera investeringar gjorts för att öka produktionen av trävaror. På såglinjen av fabrikatet Linck har man nyligen installerat det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN för att säkerställa maximal tillgänglighet.

I en första etapp under slutet av 2021 installerades mätsystemet Intellinova Parallel EN tillsammans med tjugonio DuoTech accelerometrar för övervakning av mekanisk kondition och smörjkondition på såg- och fräsenheter med hjälp av de patenterade HD-teknologierna SPM HD för stötpulsmätning och HD ENV för vibrationsövervakning.

SPM Instruments serviceingenjörer ansvarar för konditionsövervakning med larm och månadsrapporter via webbportalen SPM ServiceNet, där alla rapporter samlas på ett lättöverskådligt sätt för sågverkets underhållsavdelning. I konditionsövervakningstjänsten ingår även trimmer med totalt femton DuoTech accelerometrar anslutna till två enheter av onlinesystemet Intellinova Compact med åtta mätkanaler vardera. Så snart en ny rapport läggs in i webbportalen får mottagaren mail om att en ny rapport finns att ta del av.

Förutom att följa mätningarna direkt i analysmjukvaran Condmaster Ruby 2022 på en lokal server hos Holmen Timber Braviken kan sågverkspersonalen också enkelt följa utvecklingen av mätresultat via webbapplikationen Condmaster.NET på smartphone, surfplatta eller pc. Mätdata kan även integreras till överordnat fabrikssystem med hjälp av Rest API och OPC UA.

Jörgen Seropian, Produktionschef Rå del, tror starkt på tillståndskontrollens potential: ”Jag och mina medarbetare är nöjda och känner oss trygga med tjänsterna som SPM levererar. Fram till idag så har vi lyckats att lokalisera ett flertal potentiella lagerhaverier som vi har lyckats med att reparera och byta på ett planerat sätt, haverier som annars hade varit mycket kostsamma i både stilleståndets tid och delar. Jag tror innerligt på idén och konceptet med övervakning, och tjänsten som SPM erbjuder med rapporter som är pedagogiska för gemene man att förstå.”

Holmen Timber är ett av Holmen-koncernens fem affärsområden och erbjuder högkvalitativa trävaror till snickeri- och byggindustrin samt direkt till bygghandeln och trävaruimportörer. Råvaran kommer från egna hållbart brukade skogar och förädlas till byggnadsmaterial på fem spårbarhetscertifierade sågverk

Vid Bravikens Sågverk produceras konstruktions- och snickerivirke av gran och tall. I processen tas alla delar av virkesråvaran tillvara i ett kretslopp där flis från sågverket går till massaproduktion vid det intilliggande pappersbruket Holmen Paper Braviken och de slutliga restprodukterna blir till biobränsle som ger energi och fjärrvärme.

Fler nyheter från träindustrin

Holmen Timber Braviken investerar i onlinesystem från SPM för såglinje

Holmens sågverk i Braviken utanför Norrköping är ett av Skandinaviens största och mest moderna sågverk. Sedan anläggningen togs i drift 2011 har flera investeringar gjorts för att öka produktionen av trävaror. På såglinjen av fabrikatet Linck har man nyligen installerat det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN för att säkerställa maximal tillgänglighet.

Moelven Valåsen investerar i klentimmersåg med onlinesystem från SPM

Moelven Valåsen AB i Karlskoga är ett sågverk som ingår i den norska trä- och byggvarukoncernen Moelven. Bolaget investerar nu i en ny klentimmerlinje, där sågmaskinen HewSaw R200 1.1 V4 levereras av finska Veisto Oy. När maskinen levereras och driftsätts hos Moelven Valåsen under våren 2024 kommer även onlinesystemet Intellinova Parallel EN att installeras för övervakning av såglinjens mekaniska kondition.

SPM Instrument Finland levererar Leonova Diamond till Koskisen

Det finska träförädlingsföretaget Koskisen har valt Leonova Diamond och Condmaster Ruby som nya verktyg för tillståndskontroll vid spånskivefabriken i Järvelä utanför Lahtis. Systemet implementerades under december 2021.

HewSaw Sverige levererar sågmaskin med onlinesystem från SPM till Setra Skinnskatteberg

HewSaw Sverige AB, dotterbolag till den finska såglinjeleverantören Veisto Oy, ska leverera en sågmaskin av modellen HewSaw R200 1.1 V1 till träindustriföretaget Setras produktionsenhet i Skinnskatteberg. Med maskinen, som levereras till Setra under slutet av 2023, medföljer SPM:s mest sofistikerade onlinesystem Intellinova Parallel EN.

Norra Timber utrustar bandsåg och reducerare med onlinesystem från SPM

Efter ett lyckat pilottest har Norra Timber valt att gå vidare med en lösning från SPM Instrument till sin nya högteknologiska bandsågslinje vid Sävar Såg, med syfte att säkerställa hög maskintillgänglighet och långa förvarningstider.

HewSaw Sverige investerar i onlinesystem till såglinje med fokus på Industri 4.0

HewSaw Sverige, återförsäljare av produktionslinjer i träindustrin, har valt Intellinova Parallel EN för att övervaka en såglinje på VIDA Wood Nössemark.

SPM Instrument tar hem stororder inom sågverksindustrin

Södra Wood Värö har till SPM Instrument lagt en beställning på ett större onlinesystem för att konditionsövervaka kritiska maskiner i timmersortering, såglinje och efterbehandling.

Ett av Skandinaviens största sågverk startar upp tillståndskontroll med SPM

Bravikens Sågverk har nyligen beslutat att införa tillståndskontroll med hjälp av SPM och investerar nu i det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond.

Södra Wood Mönsterås inför vibrationsmätning online på virkestork

Ett av Sveriges största sågverk, Södra Wood Mönsterås, har lagt en order på onlinesystemet Intellinova Compact för att övervaka konditionen på virkestorkens elmotorer och fläktar.