Solnedgång över Domsjö Fabriker med skog i bakgrunden och en älv i förgrunden.
Domsjö Fabriker. Foto: Domsjö

Ytterringsskada på långsamtroterande lager

På bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik övervakar onlinesystemet Intellinova Compact den mekaniska konditionen på två torkmaskiner och en tvättpress. Denna fallstudie redovisar två separata lagerskador på tvättpressen.

Tvättpressen av fabrikatet Valmet, vars fyra lager har en rotationshastighet på 4-7 RPM, övervakas med mätmetoden SPM HD, som är särskilt väl lämpad för lågvarvsapplikationer.

De två ytterringsskadorna upptäcktes i god tid för byte i samband med planerade underhållsstopp. I det första fallet kunde underhållspersonalen följa skadeutvecklingsprocessen i mer än tolv månader innan det planerade lagerbytet ägde rum. I det andra fallet var förvarningstiden cirka sex månader.

Ladda ned hela caset

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_032A_Tvattpress_DomsjoFabriker_SE.pdf Swedish (Sweden) 6 MB 1/26/2022
Denna fallstudie beskriver två separata skadetillfällen på samma lager i en tvättpress.
CS_032B_Wash_press_DomsjoFabriker_SE.pdf English (United Kingdom) 6 MB 1/26/2022
This case study describes two separate cases of damage to the same bearing in a wash press.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.

Intellinova-familjen

Onlinesystemen Intellinova kombinerar HD-teknologi med högpresterande digital hårdvara för att säkerställa en så tidig varning som möjligt om försämrad mekanisk kondition.

Lösningar för pappers- och massaindustrin

Våra produkter och mätmetoder är specifikt utvecklade för att hantera den tuffa miljön inom pappers- och massaindustrin.