Tillståndskontroll på drivenheter till monteringslinjer i bilindustrin

Detta case beskriver onlineövervakningen av motorer och växellådor som driver produktionskritiska monteringslinjer i fabriken hos en stor brittisk biltillverkare.

Transportsystemet för monteringslinjen transporterar bilarna på plattformar genom de olika stegen i monteringsprocessen. Drivenheterna arbetar i mycket korta tidscykler, med start och stopp var 6-8 sekund. De korta mätfönstren och de mekaniska störningar som processen ger upphov till medförde att en del optimering krävdes för att hitta den bästa mätkonfigurationen. Systemet använder post triggers, relativt högt Fmax och korta mättider för att hantera dessa komplicerade driftsförhållanden.

Drivenheterna övervakas med onlinesystemet Intellinova Compact som mäter vibrations- och stötpulsnivåer med HD technology. En induktiv givare säkerställer exakt varvtalsinformation, vilket är viktigt vid SPM HD-mätningar.

Motorernas varvtal är 2300 RPM och snäckväxellådornas utgående varvtal är 6-18 RPM.

Ett oplanerat stopp orsakat av ett fel på drivenheterna till monteringslinjen kan orsaka produktionsbortfall på 35-45 bilar per timme.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_024B_Automotive_assembly_line_drives_UK.pdf English (United Kingdom) 3 MB 2/24/2020
Condition monitoring of assembly line drives in car plant by John Loane.

Lösningar för fordonsindustrin

SPM erbjuder effektiva lösningar för tillståndskontroll inom fordonsindustrin som möjliggör hög tillgänglighet i produktionslinjerna.

Intellinova-familjen

Onlinesystemen Intellinova kombinerar HD-teknologi med högpresterande digital hårdvara för att säkerställa en så tidig varning som möjligt om försämrat mekaniskt tillstånd.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.