Vatten som strömmar genom en reningsanläggning

Tillståndskontroll på långsamtroterande lager i vattenindustrin

Roterande biologiska kontaktorer (RBC) spelar en viktig roll i avloppsreningsprocessen i det allmännyttiga brittiska företaget Severn Trent Waters mer avlägset belägna anläggningar. Denna fallstudie redovisar pilotmätningar med handhållen mätutrustning på huvudlagren i RBC-enheterna vid några av företagets reningsanläggningar.

För att ha kontroll på den mekaniska driftsäkerheten i denna kritiska applikation behövde Severn Trent Water en pålitlig övervakningslösning och bestämde sig för att prova HD-teknologi, detta efter att tidigare tester med andra metoder inte varit framgångsrika.

Under det sex månader långa pilottestet med månatliga SPM HD-mätningar upptäcktes de två lagerskadorna i denna fallstudie; en sprucken ytterring och ett fall av inkorrekt installation, som båda kunde bekräftas vid lagerbyte.

Ladda ned fallstudien (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_030B_RBC_SevernTrentWater_UK.pdf English (United Kingdom) 9 MB 10/12/2021
This case study describes the process of determining the correct condition monitoring technique to monitor Rotating Biological Contactor (RBC) main bearings at 1 RPM.

SPM HD

Stötpulsteknologin SPM HD® används för att ge snabb, enkel och tillförlitlig information om rullningslagrets mekaniska kondition och smörjstatus. Det ger en lättförståelig översikt över maskinkondition på en grön-gul-röd skala, samt kristallklara spektrum och tidssignaler för vidare analys.

Leonova Emerald

Leonova Emerald® tillhandahåller tillförlitlig information om den mekaniska konditionen hos kritiska maskiner och möjliggör optimal samordning av underhåll och reparationer. Fullmatat med avancerad teknik och med en robust design levererar instrumentet många års pålitlig tjänst under de mest krävande omständigheter.

Severn Trent Water – kundcitat

“After trials with other companies and techniques, only SPM HD was able to detect the faults in sufficient time to plan in critical replacements. This has also given us the opportunity to manage our lubrication schedule and change our maintenance philosophy from reactive to condition-based, proactive tasks." Laurence Thomas, Asset Care team