Closeup of stainless steel wire rolls

Skadad rullkroppshållare i växellåda i trådvalsverk

Tack vare onlineövervakning av växellådorna kunde den österrikiska ståltrådstillverkaren med kort varsel undvika en situation som kunde ha resulterat i ett omfattande produktionsstopp.

Kundens program för tillståndskontroll är utformat för att upptäcka potentiella problem tidigt nog för att förlägga underhållsarbete till icke-produktiv tid. För att uppnå detta mål installerade man onlinesystemet Intellinova Parallel EN med HD-teknologi och DuoTech-accelerometrar på växellådorna i valsverket.

I december 2022 visade mätningarna plötsligt stigande stötpuls- och vibrationsnivåer på frekvenser som överensstämde med symptomet FTF. Då rullkroppshållare har relativt liten massa och låg belastning dyker FTF sällan upp i vibrationsspektrum förrän ett haveri är nära förestående – därmed var förvarningstiden minimal, vilket gjorde det viktigt med snabba åtgärder. Kunden uppmärksammades på den kritiska tidsramen och agerade därefter. Utan onlinesystemet kunde den trasiga rullkroppshållaren ha resulterat i omfattande skador på lager, växellåda och kringutrustning.

Vid demontering av växellådan kunde den skadade rullkroppshållaren bekräftas.

Fallstudien är ett utmärkt exempel på ett typiskt förlopp för denna relativt ovanliga typ av lagerskada.

Ladda ned fallstudien (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_036B_Rolling_mill_gearbox_AT.pdf English (United Kingdom) 27 MB 10/6/2023
Case study involving bearing cage failure in a wire rolling mill.
CS_036C_Rolling_mill_gearbox_AT.pdf German (Germany) 27 MB 1/3/2024
Fallstudie zum Ausfall eines Lagerkäfigs in einem Drahtwalzwerk.

Stål

Tillståndskontroll utgör en hörnsten i förvaltningen av tillgångar inom järn- och stålverk. Att ha kontroll på driftskonditionen är en nödvändighet för att optimera anläggningens lönsamhet.

Intellinova

Med Intellinova kan våra unika HD-teknologier för konditionsmätning utnyttjas till fullo för att framgångsrikt ge tidigare förvarning om mekaniska problem än någon annan övervakningsteknologi.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens livslängd kan utnyttjas till fullo, reparationskostnaderna minskar och konsekvenser av oplanerat driftsstopp minimeras.