Lagerskador på långsamtroterande skruvpumpar

Efter lyckade resultat av tillståndskontroll med handinstrument från SPM på RBC-lager, ville det brittiska allmännyttiga företaget Severn Trent utöka sitt program för tillståndskontroll till att även omfatta skruvpumpar, en applikation man länge haft bekymmer med.

Denna fallstudie beskriver två lagerskador upptäckta under proof-of-concept-mätningar med handinstrumentet Leonova Diamond i ett fall och en fast installation med onlinesystemet Intellinova Compact i ett annat.

Efter ett tidigare fel på växellådan på skruvpumpen hävdades att det övre lagret inte var skadat. Trots detta visade mätningar förhöjda stötpulsnivåer som på ytterringsfrekvensen. När lagret monterades isär fanns tecken på skador.

Det andra fallet visade tydligt fördelarna med HD ENV-teknologin som fångade upp ökande vibrationsnivåer, medan accelerationsmätningar inte visade några signifikanta amplitudförändringar under samma tidsperiod. Smörjning av topplagret resulterade endast i tillfälligt lägre HD ENV-nivåer, vilket tyder på lagerskada.

Resultaten av dessa försöksmätningar bekräftar fördelarna med att använda SPM:s HD-teknologier för tillståndskontroll på skruvpumpar, där eventuella fel kan innebära stora miljörisker och medföra kostsamma reparationer och höga böter.

Ladda ned fallstudien (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_040B_Screw pump_Severn Trent_UK.pdf English (United Kingdom) 4 MB 11/2/2023
Bearing damage found during proof-of-concept measurements with Leonova Diamond and Intellinova Compact on screw pumps.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens livslängd kan utnyttjas till fullo, reparationskostnaderna minskar och konsekvenser av oplanerat driftsstopp minimeras.

Intellinova

Med Intellinova kan våra unika HD-teknologier för konditionsmätning utnyttjas till fullo för att framgångsrikt ge tidigare förvarning om mekaniska problem än någon annan övervakningsteknologi.

Leonova Diamond

Med kraftfulla analys-och felsökningsfunktioner är Leonova Diamond® är ett avancerat handinstrument för högeffektiva mätronder i tuffa industriella miljöer.