stainless steel bearing with lighting effect

Detektera smörjproblem med Airius trådlösa vibrationssensor

Bristande smörjning är en vanlig grundorsak till lagerskador och lagerhaverier. Det är därför viktigt att vibrationssensorn kan detektera vibrationssignaler i det frekvensområde som ofta uppstår till följd av otillräcklig smörjning – vanligtvis väl över 1 kHz.

Denna rapport presenterar resultaten av testmätningar på ett osmort lager för att fastställa om smörjningsproblem kan upptäckas med hjälp av trådlös sensorteknologi. Under testet användes vibrationssensorn Airius med lyckat resultat.

Ladda ned hela rapporten (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_027B_ Airius lubrication monitoring test.pdf English (United Kingdom) 554 kB 4/27/2021
This report by Mike Olszewski, President of Reliability Concepts, presents the results of a dry bearing test to determine whether lubrication problems can be detected using wireless sensor technology.

Airius trådlös vibrationssensor

Airius är en trådlös vibrationsgivare som varnar för vibrationsrelaterade problem såväl som fel på kugghjul och lager. Givaren är idealisk för fjärrövervakning av typisk produktionsutrustning som pumpar och fläktar.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.

Trådlös tillståndskontroll

Trådlös övervakning är det smarta sättet att snabbt komma igång med fjärrövervakning av produktionsutrustning. Den treaxiella vibrationsgivaren Airius är hjärtat i SPM:s trådlösa övervakningslösning.