The waste fan.

Obalans i fläkt detekterad med Airius trådlösa givare

I den här fallstudien från en anläggning som tillverkar specialförpackningar upptäckte Airius trådlösa vibrationsgivare obalans i en fläkt.

Airiusgivare på fläktaxelns lager mäter RMS-värde, acceleration, enveloping och temperatur. RMS-värdet indikerar mekaniska fel, medan enveloping och temperatur visar lagerkondition och smörjproblem. Höga vibrationsnivåer motsvarande 1X varvtalet uppmättes, vilket föranledde en rekommendation om inspektion och balansering av fläkten.

Underhållsavdelningen följer upp tillståndskontrollens effektivitet med hjälp av statistikmodulen Plant Performer i analys- och diagnostikprogramvaran Condmaster Ruby.

Ladda ned hela fallstudien (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_044B_Waste fan_UK.pdf English (United Kingdom) 3 MB 6/16/2024
Case study involving imbalance on a waste fan in a specialty packagings plant.

Airius – trådlös vibrationsgivare

Den trådlösa Airius-givaren är optimal för fjärrövervakning av typisk produktionsutrustning, svåråtkomliga maskiner och sådana som är avlägset placerade eller står i ogästvänliga eller riskabla miljöer. Airius håller ett vakande öga på dina maskiner genom att utföra tidsbaserade vibrations- och temperaturmätningar.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens livslängd kan utnyttjas till fullo, reparationskostnaderna minskar och konsekvenser av oplanerat driftsstopp minimeras.

Trådlös övervakning

Trådlös övervakning är det smarta sättet att snabbt komma igång med fjärrövervakning av produktionsutrustning som pumpar och fläktar. Den treaxiella vibrationsgivaren Airius är hjärtat i SPM:s trådlösa övervakningslösning.