Flytande metall som hälls i formar på ett stålverk.

Rullkroppsskada i lager på smältverkskran

I syfte att förbättra driftsäkerheten initierade det ryska stålverket i denna fallstudie ett pilotprojekt där onlinesystemet Intellinova installerades för övervakning av den mekaniska konditionen hos en produktionskritisk kran.

Chargeringskranen, som finns i anläggningens smältverk med ljusbågsugn, har kritikalitetsklassning A+, och kontinuerlig drift har därmed bedömts vara avgörande för produktionen. Ett flertal komplicerande faktorer, såsom korta mätfönster, fluktuerande varvtal och varierande belastning, ställer krav på ett mätsystemet med kapacitet till parallella och triggade mätningar.

Denna fallstudie beskriver installationen och konfigurationen av systemet samt upptäckten av skadade rullkroppar i ett lager med fem månaders förvarningstid.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_031B_Charging crane_RU.pdf English (United Kingdom) 18 MB 1/19/2022
The case study involves rolling element damage in a synchronizer bearing, detected five months before its replacement.

Intellinova Compact

Intellinova® Compact är ett högpresterande onlinesystem, väl lämpat för fjärrövervakning eller industriella miljöer med mätpunkter i spridda grupper.

HD-teknologi

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologier ger extremt långa varningstider, vilket maximerar planeringshorisonten för underhåll och reparationer.

Lösningar för järn- och stålindustrin

SPM har funnits inom stålindustrin sedan början av 1970-talet och fortsätter att bidra till ökad driftsäkerhet i anläggningar hos ledande tillverkare världen över.