Närbild på rostfri industriell ventilationsfläkt

Dynamisk balansering av fläkt i luftbehandlingsaggregat

Obalans är en vanlig orsak till förhöjda vibrationsnivåer i fläktar och roterande utrustning, och fördelarna med rotorbalansering är många. En väl balanserad rotor minskar utrustningens ljud- och vibrationsnivåer, och kan förlänga lagrets livslängd och öka tillgängligheten. Denna fallstudie är ett exempel på framgångsrik balansering av en fläkt i ett luftbehandlingsaggregat (AHU) på Shangri-La Hotel i Singapore.

Balanseringsproceduren i två plan utfördes med det handhållna instrumentet Leonova Diamond. Inledande mätningar på motor och fläkt visade att vibrationsnivåerna var relaterade till rotationsfrekvensen (1X); en indikation på obalans i fläkten.

Efter slutförd tvåplansbalansering visade uppföljande mätningar att amplituden vid 1X sjunkit till accepterade ISO-nivåer. Som en konsekvens sjönk vibrationsamplituden även på motorn.

Ladda ned hela caset (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_037B_Fan balancing_Shangri-La_SG.pdf English (United Kingdom) 3 MB 4/19/2023
This case study is an example of the successful balancing of an air handling unit (AHU) fan at the Shangri-La Hotel in Singapore.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.

Leonova Diamond

Det handhållna instrumentet Leonova Diamond för konditionsmätning i tuffa industriella miljöer erbuder en kraftfull kombination av väl beprövade mättekniker.

Lösningar för fastighetsunderhåll

SPM Instrument erbjuder hård- och mjukvara för effektiv tillståndskontroll i alla typer av byggnader, även utspridda över geografiskt stora områden