Lingrävare som lastar en dumper i ett dagbrott

Lagerskada på lingrävare

I denna fallstudie använder ett chilenskt serviceföretag som arbetar med underhåll av komponenter till gruvmaskiner HD-teknologi för att mäta den mekaniska konditionen på lager och kugghjul i en drivenhet i en elektrisk lingrävmaskin och upptäckte då skador på ytterring och rullkroppar i ett helt nytt lager.

I samband med service av komponenter till elektriska lingrävare utför serviceföretaget vibrationsmätningar i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Eftersom man vid flera tillfällen upptäckt att enbart dessa mätningar inte ger tillräckligt tillförlitliga resultat, började man också mäta med HD-teknologi. Som ett resultat uppnår serviceföretaget nu både bättre kvalitetskontroll av sitt servicearbete och mer exakta analysresultat vilket gynnar alla parter, inte minst när det gäller garantier.

Drivenheten till skopan är tekniskt komplex. Många lager och kugghjul i ett litet utrymme kan leda till överhörning under mätning. Det faktum att drivenheten har en reduktionsväxellåda innebär ytterligare en utmaning. HD-teknologi övervinner dessa faktorer och är därmed ett idealiskt komplement till de rekommenderade vibrationsmätningarna.

Ladda ned fallstudien (på engelska)

Case Study
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CS_029B_Electric_rope_shovel_CL.pdf English (United Kingdom) 28 MB 8/22/2022
This case study involves the detection of bearing damage with HD measurements, supplementing manufacturer recommendations for vibration measurements on an electric rope shovel crowd drive.
CS_029E_Electric_rope_shovel_CL.pdf Spanish (Spain, International Sort) 2 MB 8/22/2022
Este estudio de caso implica la detección de daños en rodamientos con mediciones HD, lo que complementa las recomendaciones del fabricante para las mediciones de vibraciones en una pala eléctrica de cuerda.

Konstruerad för prestanda

Leonova Diamond är ett pålitligt och kraftfullt analysverktyg för alla dina behov inom tillståndskontroll. Instrumentet erbjuder ett komplett och omfattande utbud av avancerade mätmetoder och funktioner för diagnostik och felsökning.

HD-teknologier

Tillståndskontroll med HD (High Definition)-teknologi ger extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet.

Lösningar för gruvindustrin

I denna tunga industri måste utrustning för tillståndsövervakning klara både tuffa mekaniska och miljömässiga krafter och potentiellt explosiva miljöer. Vi har produkter som motsvarar alla krav.