Nyheter

Case study: Kugg- och lagerfel på flerstegsväxellåda

Denna fallstudie presenterar resultaten av tillståndskontroll på en flerstegsväxellåda som driver ett skivfilter i en massafabrik. Under den period...

Case study: Lyckade testmätningar på roterugn

I materialbearbetningsindustrin – som exempelvis cement- eller kraftmassatillverkning – är roterugnen en produktionskritisk maskin. Denna fallstudi...

Case study: Ytterringsskada på guskvals i pappersmaskin

På det rumänska pappersbruket Vrancart S.A. Adjud upptäcktes en ytterringsskada på ett lager till en guskvals i pappersmaskinen K25 under jämförand...

Case study: Ytterringsskada på viratvätt med lågt varvtal

Sedan man uppgraderat sin utrustning för portabel tillståndskontroll till Leonova Diamond med HD-teknologi har massafabriken Svilocell EAD i Bulgar...

Case study: Ytterringsskada på autogen kvarn

För kopparproducenten Aurubis i Bulgarien är långa förvarningstider vid nedsatt driftskondition på utrustning kopplad till den autogena kvarnen hel...

Case study: Tre års förvarningstid för långsamtroterande torktrumma med HD-teknologi

På en kemisk fabrik i Finland upptäcktes för tre år sedan de första tecknen på skador på ett lager i ett av bärhjulen på en torktrumma med hjälp av...

Case study: Zellstoff Pöls övervakar produktionskritisk tvättpress med SPM HD

Massafabriken Zellstoff Pöls AG i Österrike beslutade tidigare om en testinstallation av onlinesystemet Intellinova på en produktionskritisk, långs...

Case study: Onlineövervakning av lager i käftkross med SPM HD

Gruvdrift omfattar ett antal kritiska applikationer som kan orsaka stora störningar i produktionsprocessen om haverier inträffar. Till denna katego...

Case study: Lagerövervakning online på lågtryckskik med lågt varvtal

Södra Cell Mönsterås, ett av Sveriges största massabruk, har framgångsrikt genomfört testmätningar på en lågtryckskik med onlinesystemet Intellinov...

Case study: Övervakning av lagerkondition på stränggjutningslinje inom stålindustrin

SSAB i Luleå har nyligen utrustat stränggjutningslinje 5 med tillståndskontroll med hjälp av onlinesystemet Intellinova Compact och mätmetoden SPM HD.