Case study: Lagerövervakning online på lågtryckskik med lågt varvtal

Södra Cell Mönsterås, ett av Sveriges största massabruk, har framgångsrikt genomfört testmätningar på en lågtryckskik med onlinesystemet Intellinova Compact och SPM HD.

Denna case study tar upp genomförandet av tillståndskontroll på en lågtryckskik vid Södra Cell Mönsterås. Testmätningarna genomfördes i syfte att undersöka möjligheten att övervaka lagren i denna processkritiska applikation.

Under försöksperioden indikerade mätningarna en ytterringgsskada, som kunde bekräftas när lagret byttes ut.

Läs mer om caset.