Zellstoff Pöls

Case study: Zellstoff Pöls övervakar produktionskritisk tvättpress med SPM HD

Massafabriken Zellstoff Pöls AG i Österrike beslutade tidigare om en testinstallation av onlinesystemet Intellinova på en produktionskritisk, långsamtroterande tvättpress i syfte att utvärdera möjligheterna med stötpulsmätning på en applikation där vibrationsmätning inte gett tillförlitliga resultat.

Under försöksperioden användes onlinesystemet Intellinova Compact och den patenterade stötpulsteknologin SPM HDDenna fallstudie beskriver testmätningar på en tvättpress (varvtal ca 8 RPM) i blekeriet vid Zellstoff Pöls.

Ernst Kolitsch, biträdande underhållschef, kommenterar testinstallationen: "Vi hade dittills inte hittat någon bra metod för att upptäcka lagerskador på långsamtgående maskiner. Vi provade vibrationsmätning, men utan framgång. Under mätningarna med den testinstallation som SPM gjorde hos oss kunde en lagerskada fastställas med övertygande precision. Vi kunde genomföra lagerbytet vid ett planerat stopp, vilket innebar att inget produktionsbortfall uppstod."

Efter de framgångsrika testmätningarna på tvättpressen har Intellinova Compact med SPM HD installerats för tillståndskontroll även på en kokare och ett mesafilter för att säkerställa tillgängligheten och förhindra oplanerade driftstopp. Övervakning av ytterligare applikationer planeras för framtiden.

Sedan den patenterade mätmetoden SPM HD lanserades 2010 har den fått ett stort antal användare inom massa- och pappersindustrin. Metodens förmåga att mäta även vid extremt låga varvtal (från under 0,1 RPM uppåt) gör det möjligt att implementera tillståndskontroll med framgång på fler maskintyper än någonsin tidigare. SPM HD detekterar maskinproblem som inte upptäcks med traditionell vibrationsmätning och kan därmed bidra till att öka underhållseffektiviteten avsevärt.

Zellstoff Pöls AG är en av de största producenterna av elementärt klorfri (ECF) blekt barrsulfatmassa i centrala och östra Europa. Anläggningen i Pöls producerar 420.000 ton massa och 80.000 ton kraftpapper.