The Svilocell pulp mill. Photo: SPM Instrument Bulgaria

Case study: Ytterringsskada på viratvätt med lågt varvtal

Sedan man uppgraderat sin utrustning för portabel tillståndskontroll till Leonova Diamond med HD-teknologi har massafabriken Svilocell EAD i Bulgarien kunnat dra fördel av längre förvarningstider. Denna fallstudie handlar om resultaten från ronderingsmätning på lagren tillhörande en Chemi-Washer, där en ytterringsskada upptäcktes i tid för ett planerat lagerbyte.

Anläggningens Chemi-Washer används för att tvätta pappersmassan ren från de kemikalier som använts under massakoket. Eftersom hela produktionen av massa måste passera genom tvätten är den en produktionskritisk applikation, och långa förvarningstider är därför mycket viktigt för att minimera oplanerade driftstopp.

Då viratvätten har låg rotationshastighet (ca 22 varv per minut) är stötpulsövervakning med SPM HD ett idealiskt val. Redan i ett tidigt stadium av konditionsövervakningen med det nya instrumentet visade mätningarna höga HDm-värden och ett högt deltavärde. Indikationerna på ytterringsskada var mycket tydliga.

Svilocell EAD är den enda tillverkaren av blekt kraftmassa och därtill relaterade produkter i Bulgarien. Råmaterialet kommer från lokala trädslag: bok, poppel, turkisk ek och akacia. Produkterna används vid produktion av flera olika typer av papper, däribland mjukpapper, tryck- och kopieringspapper, wellpapp med mera.

Läs hela fallstudien (på engelska).