Smältning av järn

Case study: Övervakning av lagerkondition på stränggjutningslinje inom stålindustrin

SSAB i Luleå har nyligen utrustat stränggjutningslinje 5 med tillståndskontroll med hjälp av onlinesystemet Intellinova Compact och mätmetoden SPM HD.

Under åren har SSAB haft många lagerhaverier i drivsystemet till oscilleringen, med produktionsbortfall som följd. Denna fallstudie är en redogörelse för en åtta månader lång period av testmätningar vid SSAB:s stränggjutningsanläggning i Luleå.

Läs mer om fallstudien.