Flygbild över massabruket Södra Cell Mönsterås fabriksområde
Massabruket Södra Cell Mönsterås. Foto: Södra

Södra Cell Mönsterås ökar kapaciteten och investerar i onlinesystem

Skogskoncernen Södra är inne i en intensiv period av omfattande investeringar på sina tre massabruk i Värö, Mönsterås och Mörrum. I samband med införskaffandet av ny tvättutrustning i blekeriet på Södra Cell Mönsterås har man beslutat att också investera i onlinesystem för tillståndskontroll för att säkerställa ökande produktionsvolymer.

Södra investerar drygt 300 MSEK i massabruket i Mönsterås - investeringar som kommer att leda till mer effektiv energianvändning och ökad produktivitet vid bruket. Bland annat installeras en ny tvättpress från Valmet under kommande höststopp i oktober och man utrustar då samtidigt tvättpressen med onlinesystemet Intellinova Compact, inkluderande mätmetoderna SPM HD och den nyutvecklade och patenterade vibrationsanalysmetoden HD ENV. Totalt ska sexton mätpunkter kopplas in i onlinesystemet.

Underhållstekniker Gert Hjalmarsson kommenterar investeringen: "Tack vare fokuseringen på tillståndsbaserat underhåll på A-klassade maskiner har vi kunnat investera i onlinesystem - allt i linje med vår strävan att uppnå ett underhåll i världsklass."

Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra med en total årlig produktion om 750 000 ton barr- och lövmassa. Tack vare successiva investeringar sedan starten 1958 är fabriken idag en av världens mest moderna. Kärnverksamheten är massaproduktion, men bruket producerar också grön el och fjärrvärme samt tallolja, som blir till biodiesel. Drygt 400 personer arbetar på Södra Cell Mönsterås.

Även på systerbruken Södra Cell Värö och Södra Cell Mörrum har man investerat i utrustning för tillståndskontroll från SPM. På anläggningen i Mörrum används Leonova Diamond för rondmätning och på Värö-fabriken övervakas tvättpressar och mesaombränning online med Intellinova Compact samt mindre kritisk produktionsutrustning med Leonova Diamond.

I anslutning till massabruket i Mönsterås ligger ett av Sveriges största sågverk, Södra Wood Mönsterås, där vibrationsövervakning med Intellinova Compact sker på virkestorkens elmotorer och fläktar.