The Södra Cell Värö pulp mill. Photo: Andreas Lindholm

Södra Cell Värö automatiserar sin tillståndskontroll

Södra Cell Värö väljer SPM Instrument AB som leverantör av utrustning för tillståndskontroll online. Systemet Intellinova Compact innehåller den patenterade mätmetoden SPM HD® i kombination med vibrationsanalys.

Södra Cell är en av världens största tillverkare av blekt sulfatmassa för avsalu-marknaden, med en sammanlagd årsproduktion på drygt två miljoner ton. Huvud-delen av råvaran till pappersmassa kommer från skogen i Södras medlemsområden i Södra Sverige.

Mätsystemet Intellinova Compact innehåller bland annat mätmetoden SPM HD för stötpulsmätning som är särskilt lämplig för lagerövervakning av mycket lågvarviga applikationer. Systemet kommer att övervaka tre av massabrukets tvättpressar (6-16 RPM) dygnet runt och vara åtkomligt från hela världen med hjälp av molntjänster, dvs. fillagring via Internet.

Tomas Årman, Försäljningschef på SPM Instrument AB, kommenterar affären: "Vi är mycket stolta över detta ytterst viktiga uppdrag från Södra Cell Värö. Vi ser fram emot att hjälpa Södra Cell Värö med ett effektivt verktyg för att kunna utföra planerade underhållsinsatser på bästa sätt, samt att minimera eventuella oplanerade drift-stopp."

Mätsystemet kommer att installeras och driftsättas under våren 2013. Stefan Glendell, FU-Chef, säger i ett pressmeddelande: "Valet föll på SPM Instrument AB av flera anledningar. Dels kunde SPM visa upp ett stort antal välfungerande referensanläggningar samtidigt som man visade stort engagemang och intresse från flera delar av SPM:s organisation. Dessutom har vi höga förhoppningar på analysmöjligheterna i mjukvaran, exempelvis modulen för Colored Spectrum Overview”.