The Södra Cell Mörrum pulp mill. Photo: Ola Åkeborn/Södra Cell

Södra Cell Mörrum effektiviserar tillståndskontroll med Leonova Diamond

Skogskoncernen Södra Cells massabruk i Mörrum följer nu kollegorna på Södra Cell Värö i spåren och investerar i det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond för tillståndskontroll på kritisk produktionsutrustning.

Södra Cell Värö var först ut av skogskoncernen Södras tre massabruk att investera i portabel tillståndskontroll från SPM. Nu uppgraderar alltså även Södra Cell Mörrum sin FU-grupp med nya instrument till SPM:s senaste portabla instrument Leonova Diamond, som bland annat innehåller den patenterade mätmetoden SPM HD för lagermätning i varvtalsområdet 1-20.000 RPM. Metoden har rönt stora framgångar världen över sedan lanseringen 2010 och har många användare inom pappers- och massaindustrin.

Utöver stötpulsmätning med SPM HD innehåller Leonova Diamond även avancerad vibrationsanalys, balansering och många andra användbara funktioner för en heltäckande tillståndskontroll. Ett exempel är parallellexekvering av flera mätuppdrag samtidigt, vilket medför att ronderingstiden kan halveras.

I köpet ingår också serviceavtal och handhavandeutbildning för den personal som arbetar med det förebyggande underhållet (FU) och som ska ronderingsmäta med instrumenten. I tillägg till denna investering kommer FU-personal från samtliga massabruk inom Södra Cell-koncernen - Värö, Mörrum och Mönsterås – att under hösten 2014 gå en ISO-certifierad vibrationsutbildning, ISO VIB Cat I, vid SPM:s utbildningscenter SPM Academy i Strängnäs.

Christer Svensson, FU-chef, säger i en kommentar: "Vi har gemensamt från Södra Cells massafabriker gjort en analys av våra behov och av marknaden i Sverige för att se vilka produkter som finns. Vi hade en gammal utrustning och med det ett stort behov av förnyelse. SPM levererar en teknik som vi tror passar oss bäst i nuläget. Mot bakgrund av detta har Södra Cell Mörrum valt att investera i två Leonova Diamond."

Södra Cell AB är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa. Koncernen har tre massafabriker; Mönsterås, Mörrum och Värö. Hos Södra Cell Mörrum finns två produktionslinjer för tillverkning 
av pappers- och textilmassa, med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om 400 000 ton. Produktionen sysselsätter ca 335 personer.