SCA Obbola Paper Mill
The SCA plant in Obbola. Photo: sca.com

SCA Packaging Obbola utökar onlinemätningar i massafabriken med Intellinova Parallel EN

SCA Packaging Obbola investerar nu i sina två första onlinesystem av modellen Intellinova Parallel EN, det senast utvecklade onlinesystemet från SPM som också är mycket väl lämpat för Industri 4.0, där datakvalitet är en framgångsfaktor.

Intellinova Parallel EN är ett högpresterande och kraftfullt mätsystem med sexton kanaler, där mätning kan ske både parallellt och synkront på samtliga. Systemet erbjuder omfattande funktionalitet och flexibilitet för olika mätkonfigurationer. I köpet ingår även trettiotvå DuoTech-accelerometrar, som effektivt kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i samma sensor med de båda patenterade HD-teknologierna HD ENVoch SPM HD.

Högkvalitativa HD-data och god anslutbarhet mot andra system gör att Intellinova Parallel EN fungerar utmärkt i Industri 4.0-sammanhang, där datakvaliteten har stor betydelse för precisionssäkra analyser och tillförlitliga beslutsunderlag. 

Mätsystemen ska övervaka mekanisk kondition för en tvättpress och ett tvättfilter, som båda är långsamtroterande applikationer. För fyra av lagren tillhörande tvättfiltret är varvtalet så lågt som 2 varv per minut. Mätdata analyseras i den omfattande mjukvaran Condmaster Ruby 2018, som erbjuder mängder av praktiska analys- och diagnostikfunktioner. Installation och driftsättning av systemen sker innan årsskiftet 2017/2018 i samarbete mellan SCA och SPM.

Per Wiklund, underhållsingenjör, kommenterar investeringen: ”Med den här utrustningen kommer vi att kunna agera mer proaktivt och därmed öka tillgängligheten på anläggningen."

Onlinesystemet Intellinova i andra versioner används redan sedan flera år på anläggningen i Obbola, däribland på en tvättpress i kokeriet samt på vira-, press- och torkpartierna i linermaskinen.

SCA Packaging Obbola tillverkar högkvalitativa ytskikt (så kallad kraftliner) till wellpapp, som används i konsument- och transportförpackningar. Råvaran utgörs huvudsakligen av färskfiber. Produkterna lämpar sig för krävande applikationer för exempelvis livsmedel, tungt gods och produkter med lång lagringstid. Produktionskapaciteten är 450 000 ton förpackningspapper årligen. SCA Obbola har 300 anställda och ingår i SCA:s affärsområde Paper.

För mer information, vänligen kontakta försäljningschefen för SPM Instrument Sverige, Tomas Årman, tomas.arman@spminstrument.se eller 070-330 84 38.