The SCA Obbola liner machine. Photo: SCA Obbola.

SCA Obbola inleder Fas II i uppgradering av onlinesystemet på linermaskin

SPM har mottagit en beställning från pappersbruket SCA Obbola gällande Fas II i utbytet av det äldre onlinesystemet BMS till det multifunktionella onlinesystemet Intellinova.

I denna etapp är det mätenheterna i linermaskinens vira- och pressparti som ska bytas ut. Totalt berörs sextiofyra mätpunkter där man nu ska börja mäta utrustningens mekaniska kondition med SPM HD. Virapartiet är pappersmaskinens hjärta; här formas pappersarken innan de går vidare till presspartiet. Det senare är en känslig del i maskinen och drabbas ofta av mekaniska störningar. Sedan tidigare har man bytt till Intellinova även på torkpartiet, en tillsluten del av pappersmaskinen som man inte kan komma åt att mäta på under drift annat än med onlinesystem.

Det mycket flexibla onlinesystemet Intellinova är också installerat på tvättpressen i anläggningens nya massakokeri.

Tommy Kvist, produktionsingenjör, säger i en kommentar till affären: "Det primära skälet till investeringen är att BMS-systemet bedöms ha nått slutet av sin tekniska livslängd och att reservdelstillgång och support därmed börjar bli begränsad. Dessutom ser vi fördelar med den nya SPM HD-tekniken att i ett tidigare skede detektera lagerskador samt att det avlastar FU-teknikerna."

SCA Obbola har tillverkat pappersmassa sedan 1913. Här tillverkas förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber. Brukets linermaskin är en av de bredaste i världen, med den mest moderna tekniken för högkvalitativ arkformning. Den årliga produktionen uppgår till 435.000 ton.