Nordic Paper-koncernen standardiserar konditionsmätning med DuoTech

Papperskoncernen Nordic Paper har beslutat att SPM:s senast utvecklade accelerometer DuoTech ska användas som standardgivare för tillståndskontroll av kritiska maskiner på koncernens tre bruk i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors.

Den nyutvecklade DuoTech-accelerometern kombinerar det bästa av två banbrytande metoder för tillståndskontroll. De båda patenterade mätteknologierna HD ENV och SPM HD gör det möjligt att få en komplett konditionsstatus på övervakade objekt, med exceptionellt tydliga mätresultat och mycket långa förvarningstider för nedsatt mekanisk kondition.

FU-chef Kent Linné på Nordic Paper Bäckhammars bruk säger i en kommentar: "Vi ser en stor vinst i att kunna mäta både vibrationer och stötpuls med samma givare, särskilt i en pappersmaskin, eftersom man vill kunna analysera mer än bara lager."

Nordic Paper är verksamt i Norge och Sverige och har fyra pappersbruk och två massabruk, alla inom 250 kilometer från varandra. Enbart förnybara skogsresurser används i tillverkningsprocesserna och allt görs med största möjliga hänsyn till miljön.

SPM Instrument är huvudleverantör av vibrationsövervakning på roterande utrustning hos samtliga Nordic Papers svenska pappersbruk sedan 2013 och har levererat såväl onlinesystem som portabla mätinstrument. Det övergripande syftet med standardisering av tillståndskontrollen inom Nordic Paper är att underlätta underhållsarbetet, sänka underhållskostnaderna och öka produktiviteten.