The Nordic Paper Bäckhammar paper mill. Image source: Nordic Paper

Nordic Paper i Sverige standardiserar tillståndskontroll med hjälp av SPM

SPM Instrument blir huvudleverantör av vibrationsövervakning på roterande utrustning hos samtliga Nordic Papers svenska pappersbruk. Det övergripande målet är att underlätta underhållsarbetet, sänka underhållskostnader och öka produktiviteten.

Nordic Paper har tillverkat specialpapper för en rad olika tillämpningar sedan slutet av 1800-talet. Enbart förnybara skogsresurser används i tillverkningsprocesserna och allt görs med största möjliga hänsyn till miljön.

Nordic Papers tre svenska pappersbruk i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors väljer att standardisera sin tillståndskontroll genom beslutet att använda utrustning från SPM på samtliga bruk. Detta för att underlätta arbetet och ge möjlighet att lättare utbyta erfarenheter mellan användare på bruken. Det övergripande målet är att sänka underhållskostnaderna och öka produktiviteten.

Enheten i Bäckhammar investerar nu i två stycken Leonova Diamond, det nya portabla mätinstrumentet med den patenterade mätmetoden SPM HD® som är speciellt lämplig för mätning på långsamgående maskiner. Instrumenten innehåller även mycket avancerad vibrationsanalys med bl.a. HD Order Tracking och trekanalsmätning. Sedan tidigare använder man med framgång Leonova Diamonds föregångare Leonova Infinity, som fortsättningsvis kommer att användas för rondering på kritiska maskiner.

Pär Ericsson, FU-Chef, berättar om beslutet: 
”Nordic Papers svenska enheter har beslutat att SPM instrument ska vara huvudleverantör av vibrationsövervakning på roterande utrustning. Enheten i Bäckhammar har köpt in två Leonova Diamond handburna instrument. Där kommer det även att satsas på onlinemätning på långsamtgående drifter som tvättpressar och kokarens in- och utmatning m.m. Bäckhammar har använt SPM handburna instrument sedan slutet av 1990-talet och så även fortsättningsvis.”